Help

Milosrdenstvo

"Pamätaj, dcéra moja, že moje Srdce je milosrdenstvo samo. Z tohto mora milosrdenstva sa vylievajú milosti na celý svet (...). Túžim, aby tvoje srdce (bolo) príbytkom môjho milosrdenstva. Túžim, aby sa toto milosrdenstvo vylialo na celý svet skrze tvoje srdce. Ktokoľvek sa priblíži ku tebe, nech neodíde bez tejto dôvery v moje milosrdenstvo, ktorú tak veľmi túžim dať dušiam" (1777).Ak duša nekoná skutky milosrdenstva akýmkoľvek spôsobom" - pripomínal Pán Ježiš evanjeliovú myšlienku - "nedosiahne moje milosrdenstvo v deň súdu. Ó, keby si duše vedeli zhromažďovať večné poklady, neboli by súdené, svojím milosrdenstvom by predbiehali môj súd" (1317)."Žiadam (...) skutky milosrdenstva, ktoré sa majú konať z lásky… read more

Dôvera

"Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím duša viac dôveruje, tým viac dostane. Duše s bezhraničnou dôverou sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa (1578). Duša, ktorá sa zverí môjmu milosrdenstvu, je najšťastnejšia, lebo ja sám sa o ňu starám (1273). Žiadna duša, ktorá vzývala moje milosrdenstvo sa nesklamala, ani nebola zahanbená. Mám zvláštne zaľúbenie v duši, ktorá sa spoľahla na moju dobrotu" (1541)."Túžim udeliť nepochopiteľné milosti dušiam, ktoré dúfajú v moje milosrdenstvo" - sľúbil Pán Ježiš (687). Nech sa priblížia… read more

Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš s. Faustíne vo Vilne v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a  odovzdal prisľúbenia, ktoré sú s ňou spojené. V tejto modlitbe obetujeme Bohu Otcu "Telo a Krv, Dušu i Božstvo" Ježiša Krista, spájame sa s jeho obetou, ktorú zložil na kríži za vykúpenie sveta. Keď obetujeme Bohu jeho "najmilšieho Syna", odvolávame sa na najmocnejší argument, pre  ktorý môžeme byť vyslyšaní. Prosíme o milosrdenstvo "pre nás i celý svet". Slovo "nás" označuje toho, kto sa modlí korunku, ale aj tých, za ktorých sa túžime, alebo máme modliť. Na druhej strane "celý svet" - to sú všetci ľudia žijúci na zemi, aj… read more

Obraz Božieho milosrdenstva

"Dávam ľuďom nádobu s ktorou majú prichádzať po milosti k prameňu milosrdenstva. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem v Teba (327). Cez tento obraz sa bude udeľovať veľa milostí pre duše, a preto nech má k nemu prístup každá duša(570). Sľubujem, že duša, ktorá bude uctievať tento obraz, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, a zvlášť v hodine smrti ju budem sám chrániť ako svoju chválu (48)."Svetlý lúč predstavuje vodu, ktorá ospravedlňuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší. Tieto dva lúče vyšli z hÍbky môjho milosrdenstva vtedy, keď moje zomierajúce Srdce bolo kopijou prerazené na kríži"(299)."Šťastný, kto bude… read more