Duchovné cvičenia

11. – 13. 01. 2019 Duchovné cvičenia pre manželov. Téma: Ten, kto slúži, kraľuje Exercitátor: P. Peter Lasota SAC

22. – 24. 02. 2019 Duchovné cvičenia pre manželov. Téma: Ten, kto slúži, kraľuje Exercitátor: P. Peter Lasota SAC

14. – 17. 03. 2019 Duchovné cvičenia Lectio Divina: Pôstne zamyslenia Exercitátori: P. Artur Cierlicki SAC a P. Peter Klubert SAC

19. – 22. 03. 2019 Duchovné cvičenia pre dospelých. Téma: Milosrdenstvo v myšlienkach Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

12. – 14. 04. 2019 Duchovné cvičenia pre dospelých. Téma: Milosrdenstvo v slovách Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

3. – 5. 05. 2019 Duchovné cvičenia pre manželov. Téma: Vzal som si Ťa, aby si bol(a) so mnou šťastný(á) Exercitátor: P. Peter Klubert SAC

7. – 10. 05. 2019 Duchovné cvičenia pre dospelých. Téma: Milosrdenstvo v skutkoch Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

31.05. – 2. 06. 2019 Duchovné cvičenia pre dospelých. Téma: Milosrdenstvo a zanedbávanie dobrého Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

 

Rezervácie a prihlášky: Adam Walczuk SAC, tel.: 0918 950 124, 053/443 43 44, e-mail: boziemilosrdenstvo@centrum.sk,

Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni, Hutnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves

 

Formačné stretnutie o rozlišovaní povolania pre mladých mužov (vo veku 15 rokov a viac), ktorí sa zaujímajú o rehoľný život, misijnú prácu a kňazské povolanie, sa bude konať v pallotínskych komunitách v týchto termínoch:

  • 9. február 2019 Michalovce,
  • 18. – 20. február 2019 Spišská Nová Ves,
  • 22. – 23. február 2019 Smižany,
  • 23. február 2019 Bratislava,
  • 2. – 3. marec 2019 Predajná.

Ponúkame Vám priestor na osobné alebo skupinové duchovné cvičenia pri diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva.

pallotinni_A5