Duchovné cvičenia

03. – 06. 10. 2019 Duchovné cvičenia s Danielovým pôstom. Téma: Duchovná obnova pre telo a dušu. ( s upravenou ovocno – zeleninovou stravou) Exercitátor: P. Peter Klubert SAC

08. – 10. 10. 2019 Duchovné cvičenia pre dospelých. Téma: Naše skúsenosti s Bohom – prameň nášho obrátenia Ef 4. 11-13. Exercitátor: P. Jan Robert Adamowicz SAC Misionár z Kolumbie

15. – 17. 11. 2019 Duchovné cvičenia pre manželov. Téma: Manželstvo má byť predovšetkým duchovné. Exercitátor: P. Peter Klubert SAC

15. – 17. 11. 2019 Duchovné cvičenia pre dospelých. Milosrdenstvo a zanedbávanie dobrého. Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

Rezervácie a prihlášky: Adam Walczuk SAC, tel.: 0918 950 124, 053/443 43 44, e-mail: boziemilosrdenstvo@centrum.sk,

Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni, Hutnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves