Sväté omše a bohoslužby

 

 sväté omšebohoslužby
pondelok15:30
18:30
15.00 – Hodina Božieho milosrdenstva
po večernej sv. omši vyloženie Sviatosti Oltárnej do 21.00 spojené s modlitbou vešpier od 20.45
utorok15:30
18:30

15.00 – Hodina Božieho milosrdenstva
16.00 – polhodinová adorácia Sviatosti Oltárnej a vysluhovanie sviatosti zmierenia

streda15:30
18:30
15.00 – Hodina Božieho milosrdenstva
16.00 – polhodinová adorácia Sviatosti Oltárnej a vysluhovanie sviatosti zmierenia
štvrtok15:30
18:30
15.00 – Hodina Božieho milosrdenstva
16.00 – 18.30 – vyloženie Sviatosti Oltárnej a vysluhovanie sviatosti zmierenia
piatok15:30
18:30
15.00 – Hodina Božieho milosrdenstva
19.00 – 23.00 – Nikodémova noc (len štvrtý piatok v mesiaci)
sobota15:30
18:00
 15.00 – Hodina Božieho milosrdenstva
nedeľa9:00
10:30
15:30
19:00
15.00 – Hodina Božieho milosrdenstva /pri vyloženej Sviatosti Oltárnej/

Sviatosť zmierenia vysluhujeme pravidelne pol hodiny pred sv. omšou a aj počas sv. omše, kým sú penitenti. V nedeľu, ak kňazi môžu, sviatosť zmierenia vysluhujú počas sv. omše.

V nedeľu okolo 13. každého mesiaca:

  • 14.20 – modlitba posvätného ruženca v spojení so všetkými chorými 
  • 15.30 – svätá omša za chorých /Rodina Nepoškvrnenej/

Každý pondelok a utorok o 15.30:

  • 15.30 sväté omše obetované za ctiteľov Božieho milosrdenstva a našich dobrodincov /na ich spoločné úmysly/

Každý pondelok o 20.00:

  • recitované vešpery

Pútnici sa môžu pripojiť k uvedeným bohoslužbám a sv. omšiam. Ak majú svojho kňaza, je vhodné, ak čas slúženia sv. omše vo Svätyni dohodnú s rektorom Svätyne.