Kontaktujte nás

Spoločnosť katolíckeho apostolatu
spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou
„Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“
k dispozícii tu.

Zodpovedná osoba – kontakt 

MILODAR:
IBAN: SK17 5600 0000 0075 1302 1001
Do správy pre prijímateľa uveďte slovíčko „milodar“
Pán Boh nech odplatí Vašu štedrosť svojimi milosťami.