Kontaktujte nás


Telefón
: 053 / 44 343 44 (Svätyňa Božieho milosrdenstva)


Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“ k dispozícii tu.

MILODAR:
IBAN: SK17 5600 0000 0075 1302 1001
Do správy pre prijímateľa uveďte slovíčko „milodar“
Pán Boh nech odplatí Vašu štedrosť svojimi milosťami.