Sviatok Božieho milosrdenstva

Sviatok Božieho milosrdenstva 2023, Smižany

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

15 – 16. 4. 2023

Spišská Nová Ves,
Hutnícka 4

Všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva pozývame na sviatok Božieho milosrdenstva
do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva
v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany.

Program slávnosti:

Vigília – 15. 4. 2023 (sobota)

20.00: (YouTube kanál svätyne)

   – Stretnutie s pracovníkmi Rádia LUMEN

   – Svätá omša: Vdp. Pavol Jurčaga – kňaz Rádia LUMEN

   – Modlitbové stretnutie v duchu TAIZÉ

23.00: Záver

16. 4. 2023 (nedeľa)

07.30 –  Ranné chvály

08.00 – Svätá omša – Vdp. Pavol Jurčaga – kňaz Rádia LUMEN

10.30 – slávnostná sv. omša – J. E. Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor (v spojení s Rádiom LUMEN)

13.30 – Benefičný koncert – Spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA

15.00 – HODINA MILOSRDENSTVA (v spojení z TV LUX)

16.00 – sv. omša – Vdp. Ján Záhradník – farár v Spišskej Novej Vsi (v spojení z Rádiom Mária)

19.00 – sv. omša – P. Adam Walczuk – pallotín

 

Počas púte bude príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, uctiť si relikvie a pozrieť si pápežské dary sv. Jána Pavla II. Tešíme sa na vašu účasť.

Prosíme Vás, aby ste prišli v organizovaných skupinách autobusmi, ktoré budú parkovať na PD Smižany, osobné autá na ul. Nábrežnej a Ľ. Podjavorinskej.

 

pallotíni