Sviatok Božieho milosrdenstva

Bozie milosrdenstvo plagat 2019

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

28. 4. 2019

Spišská Nová Ves,
Hutnícka 4

 

Všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva pozývame na sviatok Božieho milosrdenstva
do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva
v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany.

 V jubilejnom roku 10. výročia
posviacky chrámu

Program slávnosti:

 

Vigília – 27. 4. 2019 (sobota)

20.00 – prednáška: „Historické okolnosti vzniku svätyne B. milosrdenstva“
– nočné bdenie s programom
24.00 – sv. omša – J. E. Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy

 

28. 4. 2019 (nedeľa)

01.00 – 06.50 – tichá poklona
07.00 – spievané Ranné chvály
07.30 – sv. omša – HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
09.00 – Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
10.30 – slávnostná sv. omša – J. E. Mons. Giacomo Guido Ottonello,
apoštolský nuncius na Slovensku (v spojení s Rádiom LUMEN)
13.30 – koncert Katedry hudby: Schola Cantorum Rosenbergensis, Univerzitný spevácky zbor BENEDICTUS, pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU v Ružomberku
15.00 – Pobožnosť Krížovej cesty
– sv. omša – doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.
18.00 – sv. omša – doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. (v spojení s Rádiom LUMEN)

 

 

Počas púte bude príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, uctiť si relikvie a pozrieť si pápežské dary sv. Jána Pavla II. Tešíme sa na vašu účasť.

Prosíme Vás, aby ste prišli v organizovaných skupinách autobusmi, ktoré budú parkovať na PD Smižany, osobné autá na ul. Nábrežnej a Ľ. Podjavorinskej.

 

pallotíni