Logo

Vatikán 5. mája – Na dnešnej tlačovej konferencii bolo novinárom predstavené aj logo a motto Svätého roku milosrdenstva. Motto „Milosrdní ako Otec“ (prevzaté z Lukášovho evanjelia, 6,36) nabáda žiť milosrdenstvo podľa príkladu Otca, ktorý žiada nie odsúdiť, ale odpustiť a preukazovať lásku a odpustenie bez miery (porov. Lk 6,37-38). Logo – dielo jezuitského pátra Marka I. Rupnika – je akoby malou teologickou sumou na tému milosrdenstva. Predstavuje Syna, ktorý má na svojich pleciach namiesto stratenej ovce strateného človeka. Ide tu o personifikáciu, pripomínajúcu obraz veľmi drahý prvotnej cirkvi, pretože poukazuje na Kristovu lásku, ktorá završuje tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia.

Všetky informácie sú prístupné na internetovej stránke venovanej Roku milosrdenstva www.iubilaeummisericordiae.va alebo jednoducho www.im.va.