Galéria


Nová dlažba na chóre

Nové lavice na chóre

Drahí farníci a ctitelia Božieho milosrdentva.

Inštalácia lavíc na chóre vo Svätyni Božieho milosrdenstva nie je ešte kompletná. Veríme však, že sa nám to podarí v priebehu mesiaca august.
Chceme vás touto cestou poprosiť o milodar, ktorý môžete posielať na účet Svätyne:
IBAN: SK17 5600 0000 0075 1302 1001
– do správy pre prijímateľa prosím uveďte „lavice chor“.

Pán Boh zaplať.