Farské oznamy

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

15. 09. 2019


SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 • Spoločenstvo Vincenzo pozýva všetkých birmovancov, stredoškolákov, vysokoškolákov, ale aj pracujúcich na Veni Sancte do svätyne, ktoré sa uskutoční v piatok. Program začne mládežníckou sv. omšou o 18:30 hod., bude pokračovať chválami v spojení s adoráciou a ukončený bude vo forme agapé v Centre Božieho milosrdenstva. Spoločne budeme vzývať Ducha Svätého a prosiť ho o milosti a dary, ktoré potrebujeme do nasledujúceho školského roka. Príďte sa spolu s nami pomodliť a tvoriť spoločenstvo „na nekonečnú slávu Boha“.
 • V sobotu od 11.00 hod. budeme zapisovať sv. omše na október.
 • V dňoch: 27 – 29 septembra pozývame na duchovné cvičenia pod vedením pátra Andreja Pierwolu SACna tému: „Milosrdenstvo a dary Ducha Svätého.
 • Tento rok začíname s prípravou na sviatosť birmovania. Záujemcovia zo stredných škôl a starší sa môžu zapísať osobne v sakristii do 29.09.2019.
 • V dňoch: 3. – 6. októbra pozývame do Centra B. milosrdenstva na Duchovné cvičenia s Danielovým pôstom. Okrem duchovných prednášok, ponúkame aj pohybové aktivity a špeciálne upravenú stravu pod dohľadom lekára. Záujemcovia nech dostanú ďalšie informácie v sakristii svätyne do 29. septembra.
 • Pápežská nadácia ACN (Kirche in Not) – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva všetky deti a rodiny, farnosti a školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete. Viac informácií na stránke www.miliondeti.sk. Pri registrácii dostanete darček.
 • Na svätyňu obetovali z Krstu Amálie Hockickovej 20€ a mladomanželia Tardoví 20 €. Pán Boh zaplať.
 • V sobotu majú upratovanie svätyne na starosti veriaci z ulice Hutníckej 7 a 9.

FARSKÝ KOSTOL

 • Vo štvrtok bude vo farskom kostole po večernej sv. omši modlitba za uzdravenie.
 • Na budúcu nedeľu popoludňajšia pobožnosť bude k úcte sv. kríža. Na záver pobožnosti si uctíme relikvie sv. kríža.
 • Tento rok začíname s prípravou na sviatosť birmovania. Záujemcovia zo stredných škôl a starší sa môžu zapísať osobne v sakristii do 29.09.2019.
 • Na kostol obetovali:z krstov:Zoji Rabčajovej a dvaja bohuznámi po 50€ a mladomanželia Szentiványiovi 50€. Pán Boh zaplať za milodary.
 • O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č. 15 – p.Márii Stadtherrovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.


Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.