Farské oznamy

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

31.05.2020


SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

31.05.2020       ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – TURÍCE – SLÁVNOSŤ

07.30          na úmysel

09.00          za zos. mamu Katarínu /nedožitých 115 rokov/

10.30          o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Jána        

15.30          za zos. Mariána Balucha /20 výr. úmrtia/

19.00          za zos. Jozefa Murdžáka/ 8. výr./

01.06.2020          Pondelok – Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – Spomienka        

15.30         za ctiteľov Božieho milosrdenstva a našich dobrodincov

18.30          za zosnulých z rodiny Balovej a Farkašovskej                            

02.06.2020          Utorok 9. týždňa v Cezročnom období        

08.00          o B. pomoc a ochranu v chorobe Justíny

15.30          za ctiteľov Božieho milosrdenstva a našich dobrodincov

18.30         za zos. Jakuba Liptáka        

03.06.2020          Streda – Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – spomienka      

08.00          za zdravie pre Jána

15.30          o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Kračkovú

18.30          za syna Ondreja

04.06.2020          Štvrtok – Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza – Sviatok

08.00          o B. požehnanie a zdravie pre rodiny: Horváthovú, Štofanovú a Ondrišovú

15.30          za celé duchovenstvo na čele so Sv. otcom a za naše rodiny

18.30          za zos.rodičov: Ladislava a Máriu, Štefana a Magdalénu, Janka Hozu, Janka Drozda a Janka Miku

05.06.2020          Piatok – Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – Spomienka                

08.00          poďakovanie Nebeskej Matke za duchovnú posilu v nemocnici

15.30          za zos. Jána Hrušovského /1 .výr./

18.30          za zosnulých z rodín: Babíkovej, Antalovej, Spišakovej a Tkáčovej   

06.06.2020          Sobota 9. týždňa v Cezročnom období        

08.00          za zosnulých z rodiny Gorelovej a Hlavatej

15.30         za zos. Martu                                                         

18.00          za zosnulých Jozefa a Katarínu Bartkových

07.06.2020          NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – SLÁVNOSŤ

07.30          na úmysel

09.00          o B. požehnanie a zdravie pre syna Ondreja, dcéru Natáliu a Dominiku s rodinami

10.30          o B. požehnanie a zdravie pre Jána, Zuzanu a ich deti       

15.30          za zos. Mateja Bartu /10. výr./

19.00          o B. požehnanie a zdravie pre Emila /60 rokov/

Úmysly – farský kostol v Smižanoch

31.05.20                 SLÁVNOSŤ ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

07.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Agnesu a Františka

pri príležitosti 50. výr. manželstva 

09.00          za zos. rodičov Zoltána a Máriu Szitových

10.30          za farníkov

15.00          za zos. Annu, Tomáša, rodičov Katarínu a Františka

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Petra, Máriu a deti


01.06.20              PONDELOK – spomienka – Preblahoslavenej Panny Márie

07.00          za zos. Václava

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre brata Ľudovíta


02.06.20              UTOROK

07.00          za zos. Emila

18.00          za zos. manžela Jozefa, sestry Helenu a Annu


03.06.20              STREDA – spomienka – Sv. Karola Lvangu a spoločníkov, mučeníkov

07.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Amáliu Olšansku

18.00          za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Alžbetu


04.06.20              ŠTVRTOK – SVIATOK NÁŠHO PÁNAJEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A V EČNÉHO KŇAZA

07.00          za zos. Štefana Valko

18.00          za povolania


05.06.20              PIATOK – spomienka – Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

07.00          na poďakovanie za 20. rokov manželstva Milana a Ľudmily

s prosbou o Božie požehnanie pre synov

18.00          za zos. Štefana a Justínu Babikových


06.06.20              SOBOTA

07.00          za zos. manžela Jána

18.00          na poďakovanie za 45. rokov manželstva Jána a Genovévy Salajových


07.06.20                 SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEJ TROICE

07.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Bdžochovú pri príležitosti 80. nar.

09.00          na úmysel

10.30          za farníkov

15.00          na úmysel

18.00          za zos. Justínu a Jozefa Gurčíkových

Farské oznamy

 • V platnosti ostáva dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.
 • Na katolícke masmédia ste obetovali 1473,67 €. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Tohtoročná mimoriadna situácia nás nútila preložiť termín prvého svätého prijímania na: 28.06.2020. a to:

Vo farskom kostole:

                                       –  o 10.30 hod. – pre deti zo Základnej školy Povýšenia svätého Kríža

Vo Svätyni Božieho milosrdenstva:

                                       – 9.00 hod. – pre deti zo Základnej školy ul. Hutnícka

                                       – o 11.00 hod. – pre deti zo Základnej školy ul. Komenského

 • Podrobnosti a spôsob prípravy sa dozvedia rodičia na organizačných stretnutiach. Pozývame na stretnutia:
 • 2.06. v utorok do svätyne deti s rodičmi zo ZŠ Hutnícka o 16.30 hod.
 • 3.06. v stredu do svätyne deti s rodičmi zo ZŠ Komenského o 16.30 hod.
 • 3.06. v stredu do farského kostole rodičov deti zo ZCŠ o 16.30 hod.
 • V júni budú v Spišskej Kapitule vysviacky:
 •  18. júna: diakonská
 •  20. júna: kňazská
 •  24. júna: biskupská nového pomocného biskupa Spišskej diecézy Mons. Jána Kuboša.
 • Pozývame k modlitbám o požehnanie  pre všetkých novo vysvätených.
 • Od pondelka každý deň okrem víkendov pôjde dvakrát v éteri Radia Lumen o 15.20 a  22.30 úryvok z knihy Vreni Merza: Vincent Pallottti -Vzrušujúci životný príbeh, načítaný hercom Jozefom Šimonovičom. Pozývame k počúvaniu.

V SBM:  

 • Júnové pobožnosti sú vo svätyni spojené s pobožnosťou o 15.00 hod.
 • V pondelok pozývame na večernú omšu po ktorej bude moderovaná adorácia Najsvätejšej Sviatosti a po nej spievané vešpery so sestrami vykupiteľkami.
 • Keďže je vo všedných dňoch v týždni dosť priestoru na to, aby sme sa na sv. omšiach so zachovaním hygienických pravidiel zúčastňovali aj osobne, sv. omše v priamom prenose na You Tube kanáli Svätyne budeme v nasledujúcom čase vysielať iba v soboty a nedele a v slávnosti spolu s pobožnosťou k B. milosrdenstvu o 15 hod. Nedeľné omše s príhovorom pre deti o 10,30 budú taktiež vysielané do zrušenia dišpenzu.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšou a vo štvrtok a piatok od 15.00 hod. do večernej sv. omše.  Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.
 • V nedeľu 07.06. budeme vysielať Hodinu milosrdenstva v spojení s Rádiom LUMEN.
 • Na svätyňu obetovali: Hnutie modlitieb matiek 100 € a jeden bohuznámy 50 € . Pán Boh zaplať.
 • Vážne stavy chorých prosíme nahlasovať na telefónnom čísle Centra B. milosrdenstva: 053/44 343 44
 • Vraciame sa k upratovaniu Svätyne podľa ulíc.  V sobotu o 9.00 hod. majú na starosti upratovanie veriaci z ulice Duklianskej 58  a rodinné domy.

Vo farskom kostole:  

 • Júnové pobožnosti sú vo farskom kostole každý deň po večernej svätej omši, od budúcej nedele v rámci popoludňajšej pobožnosti.
 • Od pondelku sa vraciame vo farskom kostole k pobožnostiam pred a po svätých omšiach.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšou a vo  štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.
 • .O čistotu farského kostola sa v sobotu postará ruža č. 18. – p. Kataríny Babikovej. Ďakujeme všetkým ktorý pomáhajú z dezinfekciou po svätých osmách.
 • Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • Na farský kostol obetovali: z pohrebu Eleny Machajovej 150 €, bohuznáma osoba 100 €. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Vážne stavy chorých prosíme nahlasovať na farské číslo: 053/44 312 09
 • Môžme telefonovať aj pánovi farárovi Adamovi: 0905 552 851

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú svätodušnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.