Farské oznamy

7. nedeľa v Cezročnom období

23.02.2020


SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 • Dnes bude zbierka na dokončenie telocvične na ZŠ Povýšenia sv. Kríža.
 • Všetkých, ktorí by ste sa chceli modliť Korunku do mikrofónu, pozývame vo všedné dni. Prihláste sa predtým v sakristii.
 • V pondelok pozývame na pravidelnú poklonu po večernej sv. omši a o 20.00 hod. na recitované vešpery.
 • Pripomíname, že na Popolcovú stredu je zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a prísny pôst, to znamená, že môžeme jest 3 krát a v tom sa najesť dosýta len raz. V tento deň budeme značiť popolom tých, ktorí chcú nastúpiť na cestu pokánia.
 • Pobožnosti krížovej cesty sú pre deti v piatky o 16.15 hod. Pripravená je aktivita.
 • Okrem toho sú krížové cesty:v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15.00 hod. a v piatky po večernej sv. omši. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
 • V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc od večernej sv. omše do 23.00 hod.
 • V sobotu budeme prežívať sv. omšu o 18 h. v spojení s Rádiom LUMEN. Celebrantom a kazateľom bude Branislav Dado, jezuita, rektor Kostola Povýšenia Sv. Kríža v Ružomberku. 
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Spišskú Katolícku Charitu.
 • Slovenská katolícka charita pripravila už deviaty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku zameranú na pomoc v Rwande a Ugande. Svojím pôstnym darom môžete pomôcť africkým deťom a rodinám. Pôstne krabičky sú k dispozícii pred oltárom vo farskom kostole a vo Svätyni na policiach pre tlač. Ďakujeme za každú pomoc.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Tkáčskej 11, 12 a 13.

FARSKÝ KOSTOL

 • Dnes bude vo farskom kostole pobožnosť k úcte sv. Kríža. Na záver si uctíme relikvie sv. Kríža.
 • V pondelok po večernej sv. omši pozývame na stretnutie miništrantov
 • V utorok bude stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej o 17 hod. a po ňom sv. omša.
 • Pobožnosti krížovej cesty budú pre deti v piatky o 16.00 hod. Pripravená je aktivita.

       Okrem toho krížové cesty budú:

 • v nedeľu na Kalvárii v rámci popoludňajšej pobožnosti o 14.30 hod.,
  • v utorok o 16.30 hod. na rómskej kolónii,
  • v štvrtok – po večernej sv. omši – pripravujú ju rodiny,
  • v piatok – po večernej sv. omši – pripravuje ju mládež.
 • Skúška detského spevokolu bude v nedeľu o 8.30 hod. vo farskom kostole a stretnutie pre deti v sobotu od 15.00 do 16.30 hod.
 • Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • Na kostol obetovali z pohrebov: Jána Matejkova 250,€ a Jozefa Mišika 100,€.Pán Boh zaplať. 
 • O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 15 – p.Márie Stadtherovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.


Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú a požehnanú nedeľu.