Farské oznamy

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA CEZ ROK

10.10.2021

ÚMYSLY – SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

10.10.2021    DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA CEZ ROK 

07.30      za zos. z rodiny Rečičárovej a Gánovskej /Z/

09.00      za zos. rodičov Ladislava a Teréziu, starých rodičov a krstného otca Františka /O/

10.30      o ZBP pre rodinu Veisenbacherovú  /OTP/ 

15.30      k úcte D. Svätého  /O/

17.00      za zos. Šimona a brata Šimona/Z/

19.00      o B. milosti a obrátenie pre Domininka  /OTP/

11.10.2021      PONDELOK

15.30      na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov  /OTP/

18.30      za zos. Ľudovíta Puškára a dcéru Eriku /Z/

12.10.2021   UTOROK

08.00     za zos. Jána a Jaroslava  /Z/

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov /OTP/

18.30     za zos. Štefana Čecha /Z/

13.10.2021    STREDA

08.00     za rodinu Márie, Dominika a zdravie pre Jozefa/Z/

15.30     za zos. Jána a Máriu /OTP/

18.30     o ozdravenie manžela Stanislava /Z/

14.10.2021     ŠTVRTOK

08.00     za Gabriela, Máriu a ich deti s rodinami /Z/

15.30     za zos. otca Eduarda /OTP/

18.30     za zos. Justínu, Pavla, Jána a Darinu  /Z/

15.10.2021   PIATOK – Sv. Terézie Avilskej, panny a učiteľky Cirkvi – Spomienka

08.00     za zos. Andreja a Annu Kulbagových /Z/

15.30     za zos. rodičov Ladislava a Máriu, Štefana a Magdalénu, Janka Hozu, Janka Miku a Janka Drozdu /OTP/

18.30     za zos. rodidčov Štefana a Teréziu a sestru Teréziu Puškárových /Z/

16.10.2021    SOBOTA

08.00     o B. požehnanie a zdravie pre Martina a Máriu /16. výročie sobáša/ /Z/

15.30     za zos. súrodencov Margitu, Františka, Viktora a Štefana /OTP/

18.00    za zos. Annu Karetkovú /Z/

17.10.2021    DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK 

07.30      za zos. Jozefa, Helenu a Ľudovíta Novotných /Z/

09.00      za živých a mŕtvych z rodiny Molitorisovej /O/

10.30      o ZBP pre rodinu Staňovú /OTP/ 

15.30      za chorých  /O/

17.00      na úmysel /Z/

19.00      poďakovanie za dožitých 70 rokov Ladislava  /OTP/

Farský kostol v Smižanoch

10.10.2021 režim      DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA CEZ ROK

07.00      O         za zos. rodičov Galových a Harenčarových

09.00    OTP      za zos. starých rodičov, krstnú mamu a Petra

10.30     O         za farníkov

15.00     Z         za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Irenu a Jána a ich deti pri príležitosti 60. výr. sobáša

18.00   OTP      za zos. Elenu Zeleňákovu (6. výr.)

11.10.2021         PONDELOK

07.00      OTP      na poďakovanie za 50. r. Márie, a za Božie požehnanie pre rodinu

18.00     Z         za zos. Manžela Michala a otca Michala

12.10.2021         UTOROK

07.00      OTP      za zos. Annu (15. výr.)a zos. súrodencov z rodiny Svetkovskej

18.00     Z         za zos. biskupov Františka a Štefana

13.10.2021         STREDA

07.00      OTP      za zos. Cyrila Zelenáka (10. výr.)

18.00   OTP      za zos. manžela Jána, rodičov, zaťa, brata a švagrinu

14.10.2021         ŠTVRTOK

07.00      OTP      za zos. z rodín Bartošovej a Durilovej

18.00   OTP      na poďakovanie za 60. rokov života Márie a Juraja

15.10.2021         PIATOK – spomienka – Sv. Terézie od Ježiša panny a učiteľky Cirkvi

07.00      OTP      za zos rodičov, svokrovcov, brata a švagra

18.00   OTP      za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Terézie a Stanislava

16.10.2021         SOBOTA

07.00      OTP      za zos. Katarínu a Jána

18.00 Z           za zdravie a Božie požehnanie preotca Karola a manželku Annu, deti Zuzanu s vnukom Jakubkom, Mareka a Štefana s rodinami

17.10.2021 režim      DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK

07.00      O         za zos. z rodín Nalepkovej, Berhačovej Ordenčinovej a švagra Ondreja

09.00    OTP      za zos. Teréziu Bartošovú

10.30     O         za farníkov

15.00     Z         za zos. manžela Jozefa Grečka

18.00   OTP      za zos. dcéru Ľubicu, a za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Máriu s ich rodinami

 • V stredu, 13. bude po večernej sv. omši fatimská Mariánska pobožnosť so sprievodom okolo farského kostola.
 • Vo štvrtok bude vo farskom kostole po večernej sv. omši modlitba za uzdravenie spojená s ružencom.
 • Všetkých pripravujúcich sa na prijatie sviatosti birmovania pozývame do svätyne o: 19.30 hod. v stredu na sv. omšu a v piatok o: 19.30 na stretnutie. Účasť je povinná.
 • V sobtu budeme prežívať v našej farnosti birmovku. Pamätajme v modlitbe za našich birmovancov.
 • Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých 16.10.2021 na diecézny výstup do Západných Tatier na vrch Baranec. Viac info na nástenke a na stránke www.komisia.sk
 • V mesiaci október sa budú konať na farskom úrade predmanželské náuky počas sobôt o 8 hod. ráno.
 • Pozývame deti na stretnutie na farskej záhrade v sobotu od 15.00 do 16.30 hod.
 • Záujemcovia zo stredných škôl a starší, ktorí sa chcú pripraviť na prijate sviatosti birmovania sa môžu zapísať osobne v sakristii do: 17.10.2021
 • Od pondelka 20.09. je okres SNV – v červenenej farbe–1 stupeň ohrozenia. V kostole je povinná dezinfekcia, odstupy a používanie rúška. Účasť na sv. omšiach je možný v 3 režimoch:
  1. O – len Očkovaní – bez limitu osôb vo FK a SBM
  2. OTPOčkovaní, Testovaní z platným testom (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), Prekonali za ostatných 180 dní ochorenie COVID-19– 25% kapacity sediacich miest (FK – 110 osôb; SBM – 300 osôb)
  3. ZÁKLAD–všetky osoby – 1 osoba na 15 m2– (FK – 20 osôb; SBM – 70 osôb)
 • Vchádzať do kostola i vychádzať sa bude iba cez hlavný vchod. V tomto režime je potrebné zostavovať zoznam prítomných – papierik s menom a telefónnym číslom si pripravte doma, vložíte ho do krabice pri vstupe. V režime O a OTP bude pri vchode určená služba, ktorej sa preukážete v režime O potvrdením resp. QR kódom o plnom očkovaní – môže byť v mobile alebo vytlačený na papieri, alebo v režime OTP dodatočná možnosť platný test alebo potvrdenie o prekonaní COVID – 19. Všetkých prosíme, aby ste tieto podmienky rešpektovali pre spoločné dobro nás všetkých.
 • Od pondelka sv. omše budú v nasledujúcich režimoch:
 • FK – v týždni 7.00– OTP a 18.00 streda, štvrtok, piatok–OTP; 18.00 pondelok, utorok, sobota–Z

  SBM – v týždni 8.00 a 18.30 ZÁKLAD; 15.30 – OTP

  V nedeľu: FK 7.00 – O;  9.00 – OTP;  10.30 – O;  15.00 – Z;  18.00 – OTP

                   SBM 7.30 – Z;  9.00 – O;  10.30 – OTP;  15.30 – O;17.00 –Z; 19.00 – OTP

 • Vo svätyni ponúkame kalendáre B. milosrdenstva na rok 2022. Môžeme si ich zakúpiť v hlavnom vchode svätyne.

 

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Ružencové pobožnosti sú každý deň pol hodiny pred Hodinou milosrdenstva a priamo po večernej svätej omši. V nedeľu len o 14.30 hod.
 • Miništrantov pozývame na modlitbu sv. Ruženca v utorok po večernej sv. omši.
 • Deti pozývame každý deň na ruženec spolu s dospelými a v piatok o 18.00 hod. Pre deti je pripravená aktivita.
 • Na budúcu nedeľu bude o hod. 15.30 sv. omša obetovaná na úmysly chorých.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne pánovi kostolníkovi Hozzovi a štyrom dobrovoľníkom. Upratovanie svätyne bude v tomto týždni výnimočne vo štvrtok po večernej omši a majú ho na starosti birmovanci.
 • Na svätyňu obetovali: z pohrebu dvaja bohuznámi spolu: 130,- €. Pán Boh zaplať.

Farský kostol

 • Ružencové pobožnosti sú každý deň po večernej svätej omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. Výnimkou budú utorky, v ktoré sa ruženec budeme modliť v rámci Večeradla pred sv. omšou. Modlitbu ruženca vedú veriaci prítomní v kostole.
 • Deti pozývame každý deň na ruženec spolu s dospelými a v piatok o 16.00 hod. Pre deti je pripravená aktivita.
 • O čistotu farského kostola sa v sobotu postará ruža č. 16. p.Zuzany Garčarovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol, a tým ktorí pomáhajú s dezinfekciou po svätých omšiach.
 • Na kostol obetovali bohuznáma: 50,-€. Pán Boh zaplať za milodar.

Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu myslia všetky osoby bez ohľadu na ich
prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
•Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne
očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19
prekonali za ostatných 180 dní.
•Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby,
ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno-
dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie
COVID-19 za ostatných 180 dní.

 

 

    Milí bratia a sestry!

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.

Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života.

+Mons. Ján Kuboš, diec. administrátor

U nás to bude v malom kostole v Spišskej Novej Vsi vo štvrtok 16.09. Sv. omša začne o 16.30. po nej bude prednáška a diskusia. Všetkých srdečne pozývame

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme Božie požehnanie počas tohto týždňa.