Farské oznamy

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

14.07.2019

FARSKÝ KOSTOL

Vo štvrtok bude vo farskom kostole po večernej sv. omši modlitba za uzdravenie.

Misionári Saletíni pozývajú na IV. LETNÝ POBYT PRE ROZVEDENÝCH S DEŤMI. Viac informácií nájdete na nástenke.

Na Farský kostol obetovali z pohrebu Milana Rusnáka 100 €. Pán Boh zaplať za milodar.

O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č. 2 – p. Márie Novotnej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

Dnes pozývame do svätyne členov Rodiny Nepoškvrnenej a chorých na spoločnú modlitbu o 14.00 hod. a na sv. omšu o 15.30hod., ktorá bude za nich obetovaná.

Dnes je zbierka na svätyňu.

Na budúci víkend pozývame na duchovné cvičenia pre dospelých pod vedením pátra Andreja Pierwolu pod názvom: „Milosrdenstvo a zanedbávanie dobrého“.

Pozývame na 4. Pešiu púť z Michaloviec do našej svätyne od 10. do 16. augusta. Prihláste sa do 27. júla.

Upratovanie svätyne majú v sobotu od 9.00 hod. na starosti veriaci z ulice Tkáčskej 1 a 2.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.