Farské oznamy

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

25.10.2020

ÚMYSLY – SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

25.10.2020          Sv. Jána Pavla II, pápeža – ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ  /YouTube/

10.30         

1) požehnanie a zdravie pre manželov Františka a Máriu /50 r. sobáša/  

2) za zos. otcov Jakuba a Štefana 

15.30         

1)za zos. rodičov Babikových a súrodencov s rodinami


26.10.2020          PONDELOK  /YouTube/

15.30         

1) na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

2) za zos. Jána

3) za zdravie pre Jána


27.10.2020          UTOROK  /YouTube/

15.30         

1) na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

2) za zos. Danielu Zahurančikovú

3) poďakovanie za  30 rokov manželského života


28.10.2020          STREDA – Sv. Šimona a Júdu – apoštolov – Sviatok  /YouTube/

15.30         

1) o B. požehnanie a zdravie pre Imricha a Agnesu, Martina a Máriu

2) za zos. Milana

3) o B. požehnanie a zdravie pre Alenku


29.10.2020          ŠTVRTOK  /YouTube/

15.30         

1) za Jozefa a Katarínu

2) za zos. starých rodičov a rodinu

3) za zos. Petra /5. výr./


30.10.2020          PIATOK  /YouTube/

15.30         

1) za zos. Ľudovíta a Angelu

2) poďakovanie za 15 rokov manželstva

3) za zos. mamku Františku


31.10.2020          SOBOTA   /YouTube/

15.30         

1) o B. požehnanie a zdravie pre Luciu

2) o B. požehnanie a zdravie pre Martina   

3) za zos. manželov Petra a Moniku Podobenových


01.11.2020          NEDEĽA – VŠETKÝCH SVÄTÝCH – SLÁVNOSŤ  /YouTube/

10.30         

1) za zos. rodičov: Štefana a Margitu, Valenta a Apolóniu a súrodencov

2) za zos. Viliama a Helenu

15.30         

1)za zos. Ivanku

Úmysly – farský kostol v Smižanoch

25.10.2020          TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.00          za zos. manžela Jána (4. výr.)

09.00          za zos. Milana Mravu

10.30          za farníkov a na poďakovanie za úrodu

15.00          za zos. Oľgu Šarišskú (1. výr.)

18.00          za zos. Jána Hlavčaka (nedožitých 95. r.)


26.10.2020          PONDELOK –Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy

07.00          na úmysel

18.00          za zos. Kristína Barčovú (1. výr.)


27.10.2020          UTOROK

07.00          za zos. Annu

18.00          za živých a zosnulých členov Rodiny Nepoškvrnenej


28.10.2020          STREDA – sviatok – Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

07.00          za zos. Pavla Grečka (3. výr.)

18.00          za zos. syna Pavla (nedožitých 45. r.)


29.10.2020          ŠTVRTOK

07.00          za zos. rodičov Katarínu a Jozefa, sestru Máriu (5. výr.)

18.00          za zos. Jána Havaša (30. deň)


30.10.2020          PIATOK

07.00          za zosnulých z rodiny Slávikovej a švagra Júliusa

18.00          za zos. rodičov Martina a Annu


31.10.2020          SOBOTA

07.00          za zos. manžela Tomáša Bartoša

18.00          za zos.rodičov Jozefa a Emíliu Šoltysových a st. rodičov Šoltysových a Zeleňákových


01.11.2020          TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.00          za zos. manžela Bartolomeja, rod. Štefana a Máriu a z rod. Šubovej

09.00          za zos. Júliu, Magdalénu, Margitus manželmi a Mikuláš

10.30          za farníkov

18.00          za zos. Františka Hossu (1. výr.), manželku Annu, syna Jaromíra a st. rodičov Babikových a Hossových

Farské oznamy

 • Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení, slovenskí biskupi od 1. 10. až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Nezabúdajme však na sviatočný charakter dňa Pána a spojme sa z Eucharistickým Ježišom cez rádio, televíziu alebo internet.
 • Nech ten čas skúšky bude pre nás výzvou na spoločnú rodinnú modlitbu, zvlášť modlitbu sv. ruženca za všetkých chorých, slúžiacich im a za zastavenie moru.
 • Na YouTube kanáli svätyne: www.centrummilosrdenstva.sk/priame-prenosy/ budeme vysielať každodenne o 15.00 hod. pobožnosť v Hodine milosrdenstva a po nej sv. omšu a v nedeľu dodatočne o 10.30 hod. sv. omšu s príhovorom pre deti.
 • Naše kostoly budú otvorené vo všedné dni na individuálnu 10-15 minútovú adoráciu. Farský kostol od 15.30 do 17.30 hod a SBM od 16.00 do 18.00 hod. V tomto čase bude možnosť pristúpiť k sviatosti pokánia a každých 15 min. k Eucharistii. Prosíme o dodržiavanie časových limitov a počtu 6 osôb v kostole. Dovoľme aj ostatným stretnúť sa s Pánom.
 • Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a zákaz vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, budú na dané obdobie pozastavené verejné slávenia sv. omší. Prijaté úmysly slúžime súkromne v kaplnke.
 • Naše kostoly vo všedné dni budú otvorené na individuálnu 10-15 min. adoráciu. Farský kostol od 15.00 do 17.00 hod. a SBM od 16.00 do 18.00 hod. Prosíme o dodržiavanie časových limitov. Dovoľme aj ostatným stretnúť sa s Pánom.
 • Celý mesiac november slúžia pallotíni denne 25 svätých omši na úmysly zosnulých, ktorých mená nám môžete napísať na mailovú adresu kierownik@gmx.net alebo boziemilosrdenstvo@centrum.sk alebo esemesku na t.č. 0905552851, 0915172379. Milodar môžete poslať na náš rehoľný účet: SK14 0900 0000 0001 0139 1135 alebo doniesť osobne keď sa epidemiologická situácia zmierni. Mail, sms alebo obálku s menami titulujte: „novembrový úmysel“
 • Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Viac informácií v Dekréte.
 • Prosíme, aby do kostola prichádzali len tí, ktorí sú úplne zdraví, aby sme neriskovali nakazenie iných. Taktiež prosíme o dodržanie všetkých hygienických predpisov a usmernení.
 • Na krsty, sobášne a pohrebné obrady sa vzťahuje výnimka zo zákazu verejných podujatí. Pri ich konaní treba zachovať predpis o jednej osobe na v 15 m2 v interiéroch. V exteriéroch počet osôb nie je obmedzený, treba však dodržať 2-metrové rozostupy a ostatné hyg. predpisy.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Na svätyňu obetovali mladomanželia Kavuličoví: 50 €, dvaja bohuznámi: 240 € a 50 €. Pán Boh zaplať.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme veľa sily a Božie požehnanie počas celého času skúšky.

DEKRÉT

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

Na Apoštolskú penitenciáriu prišli viaceré prosby od Posvätných pastierov, ktorí žiadajú, aby tento rok v dôsledku epidémie Covidu-19 boli pozmenené zbožné úkony potrebné na získanie úplných odpustkov, aplikovatených pre duše v očistci podľa normy Enchiridia Indulgentiarum (conc. 29, §1). Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:

a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;

b) úplné odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa: Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Pre jednoduchšie získanie Božej milosti prostredníctvom pastoračnej lásky, táto penitenciária veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým.

Okrem toho, pokiaľ ide o duchovné podmienky pre plné získanie odpustkov, pripomíname riadiť sa usmerneniami danými 19. marca 2020 v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie, vydanej touto Apoštolskou penitenciáriou.

Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári (porov. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio), všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu, podľa normy apoštolskej konštitúcie  Incruentum Altaris, vydanej pápežom Benediktom XV., blahej pamäti, 10. augusta 1915.
 

Tento dekrét platí počas celého mesiaca november, napriek akémukoľvek opačnému nariadeniu.

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 22. októbra 2020, na Spomienku sv. Jána Pavla II.

Maurus  Card.  Piacenza

Paenitentiarius Maior