Farské oznamy

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

23.06.2024

ÚMYSLY – SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

23.06.2024    DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30    za zos. Emila, Annu a svokru Martu

09.00    za zos. rodičov Ladislava a Martu

10.30    za zos. Jána a Katarínu Kleinových

15.30    o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Pľutovú /YouTube/

19.00    za zos. rodičov Juraja a Žofiu

24.06.2024   PONDELOK – Narodenie sv. Jána Krstiteľa – Slávnosť

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    za zos. Rudolfa

25.06.2024  UTOROK

08.00    za zos. Jozefa, Annu, Katarínu a Jána Špakových

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30   za zos. Milana a Máriu Korchňákových

26.06.2024    STREDA

08.00    za Martinka Kyšku

15.30    za zos. rodičov Martina a Agnesu

18.30    za zos. rodičov Jozefa a Máruiu, za zos. z rodiny Valovičovej

27.06.2024    ŠTVRTOK

08.00    o B. požehnanie a zdravie pre Máriu

15.30    za zos. rodičov Ladislava a Teréziu

18.30    za zos. Ladislava a Ladislava

28.06.2024    PIATOK – Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, uč. Cirkvi – Spomienka

08.00    o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Igora Gloneka

15.30    o B. požehnanie a zdravie pre manžela a syna Petra

18.30    o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Mirgovú

29.06.2024    SOBOTA – Sv: Petra a Pavla, apoštolov – Slávnosť /prikázaný sviatok/

08.00    za zos. Jána a Máriu Džuganových

10.00    BIRMOVKA

15.30    CELEBRANT: PETER FILIP, NOVOKŇAZ – za zos. Pavla a Alžbetu

18.00   za zos. manžela Milana /6 výr./, rodičov a brata

30.06.2024    TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30    o B. požehnanie a zdravie pre Petra, Annu a súrodencov

09.00    o B. požehnanie a zdravie pre Danielu a jej rodinu

10.30    poďakovanie za 10 r. manželstva, s prosbou o ďalšie milosti

15.30    za zos. sestry a švagrov /YouTube/

19.00    o B. požehnanie a zdravie pre Mareka a Janku

ÚMYSLY – FARSKÝ KOSTOL

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.00  za zos. Helenu Vranovú (1. výr.)

09.00  za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov Annu, Štefana, deti Zuzanu, Mareka a Štefana s rodinami

10.30  za farníkov 

18.00  za zos. Štefana, Annu Slaninových, zos. starých rodičov Štefana,  Katarínu Čechových a ich zos. deti

PONDELOK – Narodenie sv. Jána Krstiteľa – Slávnosť

07.00  za zos. Jána a Žofiu Salajových

18.00  za zos. manžela Jozefa

UTOROK

07.00  za zos. manžela Františka a mamku Jolanu (nedožitých 100 rokov)

18.00  za živých a zosnulých členov Rodiny Nepoškvrnenej

STREDA

07.00  za zos. Annu Bachanovú a ostatných zos. z rodiny

18.00  za zos. Rudolfa Miku (30. deň)

ŠTVRTOK

07.00  za zos. manžela Ladislava a jeho rodičov Ladislava a Justínu

18.00  za zos. manžela Petra Vokála a všetkých zos. Marekov z rod. Kucharovej a Dobrovičovej

PIATOK – Sv. Irenej, biskup a mučeník, učiteľ Cirkvi

07.00  za zos. manžela Pavla Gondu

18.00  za zos. rodičov Jozefa a Annu (3. výr.) Lukačovských

SOBOTA – SV. PETER A PAVOL, APOŠTOLI – Slávnosť

07.00  za zdravie a Božie požehnanie pre synov Petra a Ladislava

18.00  za zdravie a Božie požehnanie pre mamku Martušku

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.00  za zos. rodičov Milana (2. výr.) a Anastáziu

09.00  za zos. rodičov Emila a Moniku, starých rodičov Kolomana a Žofiu, bratov Miroslava a Jána a synovca Dominika

10.30  za farníkov 

18.00  za zos. Jána Urbana

   OZNAMY

 • Drahí bratia a sestry,

  Mariánska hora v Levoči je miestom, kde každoročne putuje množstvo pútnikov, aby tu nabrali nové duchovné sily a prostredníctvom orodovania Panny Márie posilnili svoje zjednotenie s Bohom.

  Po rokoch služby potrebuje toto pútnické miesto nevyhnutnú renováciu, ktorá už aktuálne prebieha.

  Z dôvodu finančnej náročnosti rozbehnutého projektu obnovy vyhlasujem celodiecéznu zbierku na Mariánsku horu v Levoči, ktorá sa bude konať v nedeľu 7. júla 2024 pri všetkých svätých omšiach v Spišskej diecéze.

  Ďakujem všetkým darcom za finančnú pomoc, ale rovnako aj za vaše modlitby za toto dielo.                                                                                                                           Biskup František Trstenský

 • Pozývame na pondelkovú poklonu a vešpery po večernej sv. omši.
 • Novénu pred prijatím sviatosti birmovania sa modlíme na večerných sv. omšiach vo farskom kostole o 18.00 hod. Účasť birmovancov je povinná, ale k modlitbe pozývame aj členov ich rodín.
 • V piatok je záver školského roka. pozývame k vďačnosti Pánu Bohu za tento školský rok ž žiakov, študentov a učiteľov do svätyne o 15.30 hod.
 • V sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sväté omše sú ako vo všedné dni s dodatočnou sv. omšou o 10.00 hod. vo svätyni, pri ktorej otec biskup Ján vyslúži sviatosť birmovania. Svätyňu budú upratovať birmovanci a ich rodičia v piatok 28.6. po večernej sv. omši. 
 • Novokňaz Peter Filip bude slúžiť sv. omšu v sobotu o 15.30 a udelí nám svoje novokňazské požehnanie. Srdečne všetkých pozývame.
 • Taktiež v sobotu bude po večernej sv. omši pobožnosť v duchu Taizé. 
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate na účet svätyne, do zvončeka alebo pokladničiek.
 • Ďakujeme za upratovanie svätyne pánovi kostolníkovi Milanovi a dobrovoľníkom.
 • Spovednú službu vo svätyni počas nedeľných omší počnúc budúcou nedeľou upravujeme na prázdninový režim. Do konca augusta budeme počas nedieľ spovedať iba od 15 hodiny. Pred ostatnými nedeľnými omšami počas prázdnin spovedať nebudeme.
 • Júnové pobožnosti sú:
 • vo farskom kostole:

  – každý deň po večernej svätej omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti,

  vo svätyni: po večerných sv. omšiach.

 • Popozývame na Levočskú púť od 30.06. do 07.07.
 • Kruciáta oslobodenia človeka pozýva na pešiu púť z Kežmarku do Levoče v sobotu 06.07.
 • Pozývame na Pešiu púť zo Svätyne Božieho milosrdenstva na Horu Butkov od 03.08 do 11.08.
 • Blahorečenie Jána Havlíka – mučeníka vernosti bude v Šaštíne 31.08. Viac informácii na nástenkách.
 • V Emanueli a na webstranke ponúkame príbeh zvlášť pre ženy a rodičov.
 • Koordinácia pomoci pre utečencov z Ukrajiny je možná na tel. čísle 0907 903 736 – obecný úrad v Smižanoch, alebo cez Spišskú katolícku charitu, ktorá, vytvorila dotazník.

Farský kostol

 • V piatok je záver školského roka. Pozývame k vďačnosti Pánu Bohu za tento školský rok žiakov Cirkevnej školy na sv. omšu do farského kostola o 8.30 hod.
 • Od zajtrajšieho dňa do konca augusta prosíme vybavovať úradné záležitosti na farskom úrade v týždni po ranných a večerných sv. omšiach.
 • Na kostol obetovali: z krstu Huga Pavlíka 100€. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary.
 • O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č. 19 – p. Kataríny Hrušovskej. Ďakujeme všetkým, ktorí minulý týždeň upratali kostol.

Všetkým farníkom, pútnikom a hosťom prajeme veľa radosti v túto nedeľu oslavy trojjediného Boha.

Mladé dámy, toto je pre vás!

Žena prišla do obchodu v šatách, ktoré jej telo až príliš dobre ukazovalo. Majiteľ obchodu, ako múdry starší muž, sa na ňu dobre pozrel, požiadal ju, aby si sadla, pozrel sa jej priamo do očí a povedal niečo, na čo nikdy nezabudne do konca života. „Mladá dáma, všetko, čo Boh spravil cenným na tomto svete, je zakryté a ťažko vidieť alebo nájsť.“

Napríklad:

 1. Kde nájdete diamanty? V zemi, pokryté a chránené.
 2. Kde sú perly? Hlboko v oceáne, pokryté a chránené v krásnej mušle.
 3. Kde sa dá nájsť zlato? Pod zemou, pokryté vrstvami kameňa, a aby ste sa tam dostali musíte veľmi tvrdo pracovať a kopať hlboko.

Znova sa na ňu pozrel a povedal „Tvoje telo je posvätné a jedinečné pre Boha.“ Ste omnoho cennejšie ako zlato, diamanty a perly, preto musíte byť aj vy zakryté. Potom dodal: „Ak si svoje drahé minerály, ako zlato, diamanty a perly uchováte hlboko zakryté reenomovaná banícka organizácia s potrebnými strojmi, bude roky pracovať na ťažbe týchto drahocenností.“ Najprv budú kontaktovať vašu vládu (rodinu), podpíšte profesionálne zmluvy (manželstvo), odborne vyťažia tento tovar a nežne zdokonalia tento vzácny tovar (manželský život). Ale ak necháte svoje minerály, aby sa ocitli na vrchole zemského povrchu (vystavené všetkým), vždy budete lákať mnoho nelegálnych baníkov, aby prišli, zneužívali, nelegálne a slobodne vzali toto bohatstvo a nechali vás bez drahocenného tovaru, ktorý vám Boh dal. ŽENY STE CENNÉ!!!

O H L Á Š K Y

(16.06. 2024)

Tomáš Hanzok, bývajúci v Novoveskej Hute, syn rodičov Teodora a Ľudmily rod. Bodnárovej, a Vanesa Iľašová,  Rím. kat.,  bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Vladimíra a Janky rod. Eliašovej.

 

Dominik Lukasz, Rím. kat., bývajúci v Poprade, syn rodičov Andrzeja a Hedvigy rod. Gurnikovej, a Ivana Klingová,  Rím. kat.,  bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Vladimíra a Adriany rod. Ferencovej.

 

Michal Grajcar, Rím. kat., bývajúci v Sedliskách, syn rodičov Michala a Márie rod. Fenčákovej, a Františka Bobková,  Rím. kat.,  bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Jozefa a Alžbety rod. Tomečkovej.

 

Dominik Krupa, Rím. kat., bývajúci v Spišskej Novej Vsi, syn rodičov Patrika a Marcely rod. Smrekovej, a Kristína Reľovská,  Rím. kat.,  bývajúca Kolačkove, dcéra rodičov Dušana a Valérie rod. Kovalčíkovej.

 

František Fiedler, Rím. kat., bývajúci v Spišskej Novej Vsi, syn rodičov Františka a Zlatice rod. Gončárovej, a Anna Maďarová,  Rím. kat.,  bývajúca Smižanoch, dcéra rodičov Jozefa a Anny rod. Šviderskej.

  Kto by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom úrade.