Farské oznamy

 

 NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

28.05.2023

ÚMYSLY – SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

07.30     na spoločné úmysly v mesiaci máj

09.00     za zos. Štefana Bartoša /ned. 75 rokov/

10.30     o B. požehnanie a zdravie pre Moniku a jej rodinu

15.30     za zos. rodičov Vaščákových /YouTube/

19.00     za zos. rodičov Jozefa a Júliu Bodurkových

29.05.2023   PONDELOK – Preblah. Panny Márie, Matky Cirkvi – Spomienka

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    poďakovanie za 45 r. manželstva Jozefa a Edity a za 35 r. života Michala

30.05.2023   UTOROK

08.00    na spoločné úmysly v mesiaci máj

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30  za zos. Slavomíra Liptáka /5 výr./, manžela Jána /ned. 75 r. /  

31.05.2023    STREDA

08.00     za zos. Ondreja Polomského /ned. 70 rokov/

15.30     za zos. Jána, Pavla, Jána a Františka

18.30     za zos. mamku Františku a st. rodičov Mikuláša a Annu Tomičkových

01.06.2023  ŠTVRTOK – Ježiša Krista, Najvyššieho Veľkňaza – Sviatok

08.00    poďakovnie za všetko s prosbou o B. požehnanie a zdravie a za zos. z rodín Tripšanskej a Gadovej

15.30    ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

18.30   poďakovanie za 70 rokov života Milana, s prosbou o B. požehnanie a zdravie    pre celú rodinu

02.06.2023   PIATOK

08.00    za zos. manžela

15.30    za zos. Margitu Jerdonekovú

18.30   o B. požehnanie a zdravie pre Máriu, Štefana a ich deti

03.06.2023     SOBOTA – Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – Spomienka

08.00     o B. požehnanie a zdravie pre Ruženu a jej rodinu

15.30     o úctu k Duchu Svätému

18.00     za zos. Jozefa Murdžáka a B. požehnanie a zdravie pre rodinu Tarbajovú

04.06.2023    NEDEĽA NAJVÄTEJŠEJ TROJICE

07.30 –   za zos sestry a švagrov

09.00   ZA PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – ZŠ HUTNÍCKA /YouTube/

11.00 –   ZA PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – ZŠ KOMENSKÉHO /YouTube/

15.30 –   za zos. Alfonza /5 r. /, zos. Ondreja, Máriu a Viliama /YouTube/

19.00 –   o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Novotnú

ÚMYSLY – FARSKÝ KOSTOL

28.05.2023          ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

07.00          za zdravie a Božie požehnanie pre brata Ľudovíta s rodinou

09.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu  (65. nar.) a celú rodinu

10.30          za farníkov

18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Emíliu (70. nar.) a celú rodinu

29.05.2023          PONDELOK – spomienka – Preblahoslavenej Panny Márie,

Matky Cirkvi

07.00            za zos. Amáliu Olšanskú

18.00          za zos. Miroslava Džubaka (22 výr.) a za manžela a jeho rodičov 

30.05.2023          UTOROK

07.00            za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu

18.00          za živých a zosnulých členov Rodiny Nepoškvrnenej

31.05.2023          STREDA

07.00            za zos. Jaroslava Majkuta a Annu Remiasovu

18.00          za zos. Vladimíra Zumerlinga (30. deň)

01.05.2023          ŠTVRTOK – sviatok – NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA

07.00          za zos. manželku Valériu, mamku Annu a svokra Jozefa

18.00          za povolania

02.05.2023          PIATOK

07.00          za zos. Emila, starých rodičov Bartošových a Lapšanských

18.00          za zos. Vladimíra Kramára

03.05.2023          SOBOTA – spomienka – Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

07.00          za zos. rodičov Františka a Agnesu

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Júliu a jej rodičov

04.05.2023          NEDELA  NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

07.00            za zdravie a Božie požehnanie a silu v chorobe pre manžela Jozefa

09.00          za farníkov

10.30          za Božie požehnanie pre prvoprijímajúcicha ich rodiny

18.00          za zos. manžela Pavla Brandobura a za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

   OZNAMY

 • Májové pobožnosti sú po sv. omšiach o 18.30 hod. Júnové pobožnosti od štvrtku po večernej omši, v sobotu v čase pobožnosti o 15.00 hod.
 • Na katolícke masmédia ste obetovali 1768 €. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 • Pravidelná poklona s vešperami bude v pondelok po večernej sv. omši.
 • Oznam pre prvoprijímajúce deti: ZŠ Hutnícka bude nacvičovať v stredu 31. 5. o 16.45 hod. ZŠ Komenského bude mať nácvik v tomto týždni vo štvrtok 01. 06.o 17.00 hod.
 • Miništranti majú stretnutie v stredu o 17.00 hod.
 • V stredu  5. 2023 na Mariánskej hore v Levočisa uskutoční Deň modlitieb za synodu. Svätú omšu o 17.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Po svätej omši bude nasledovať eucharistická adorácia.
 • Prosíme aby deti priniesli svoje májové aktivity na budúcu nedeľu na sv. omšu o 09.00 hod. do farského kostola.
 • V prvopiatkovom týždni vo svätyni spovedáme vždy pred omšami a v štvrtok a piatok od 15.00 hod. do sv. omše o 18.30. Ku chorým pôjdeme v piatok v dopoludňajších hodinách
 • V júni pozývame snúbencov na predmanželské poučenia, ktoré sa konajú každú sobotu o 00 hod. na farskom úrade v Smižanoch.
 • Spoveď pred prvým svätým prijímaním bude pre všetky deti spoločne v sobotu o 09.00 hod. vo Svätyni Božieho milosrdenstva. Táto spoveď bude spojená s pobožnosťou, počas ktorej si deti obnovia krstné sľuby. Preto prosíme, aby si deti so sebou na túto pobožnosť priniesli sviece. Rodičov a príbuzných prosíme, aby sa vyspovedali v priebehu týždňa. V sobotu budeme spovedať len deti.
 • Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti prvé sväté prijímanie:
 • Vo farskom kostole:

  o 10.30 hod. – pre deti zo Základnej školy Povýšenia svätého Kríža

  Vo Svätyni Božieho milosrdenstva:

  o 9.00 hod. – pre deti zo Základnej školy na ul. Hutníckej;

  o 11.00 hod. – pre deti zo Základnej školy na ul. Komenského;

 • Denis Čuchran, syn Daniely Čuchranovej, rod. Čuchranovej, bývajúci v Spišskej Novej Vsi, bude dňa 17. júna 2023 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň menovaného odporúčame do vašich modlitieb.
 • Na túto kňazskú vysviacku na Spišskú Kapitulu organizujeme autobus. Prihlásiť sa môžete v sakristiách našich kostolov do nedele 11. júna alebo kým sa nenaplní kapacita autobusu.
 • Na svätyňu obetovala bohuznáma 300€, zo sobáša Daniela a Michaely Dobrovských100€. Ďakujemeim aj všetkým Vám, ktorí prispievate do zvončeka alebo na účet svätyne.
 • Ďakujeme zaupratanie svätyne pánovi kostolníkovi Milanovi a 7 dobrovoľníkom. Najbližšie upratovanie svätyne majú na starosti rodičia prvoprijímajúcich detí v sobotu po spovednej pobožnosti detí, ktorá sa začne o 9.00 hod.
 • V júni bude na Slovensku známy svetovo uznávaný biblista Scott Hahn so svojou manželkou Kimberley. júna popoludní sú pripravené v Košiciach 2 stretnutia otvorené pre verejnosť. Jedno s témou “Biblia v rodine” a druhé “Ako čítať Bibliu?”. Na obe podujatia sú pozvaní všetci, ktorí majú záujem rozvíjať svoj vzťah s Božím slovom uprostred každodenného života. Viac informácií je na stránke www.scotthahn.sk
 • Informujeme vás, že v stredu 31. 5. 2023na Mariánskej hore v Levoči, v Bazilike Navštívenia Panny Márie, sa uskutoční Deň modlitieb za synodu. Svätú omšu o 17.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Potom bude eucharistická adorácia.
 • Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých vo veku od 15 do 30 rokov na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v termíne od 27. do 6.8.2023 v Portugalsku. Program SDM pozostáva z tzv. Dní v diecéze v Porte a z hlavného programu SDM v Lisabone. Je zabezpečená autobusová preprava so zastávkami na miestach ako Lurdy, Turín, či Francúzske pobrežie. Cena púte je 760 € + vreckové (360 € registračný poplatok, 400 € preprava s tranzitným ubytovaním). Registrácia je možná do 31.5.2023. Viac informácií nájdete na www.komisia.sk
 • Každý pondelok, stredu a piatok vysielame v priamom prenose v TV LUX pobožnosť v Hodine milosrdenstva. Na YouTube kanáli svätyne vysielame každú nedeľu v Hodine milosrdenstva o 15 hodine a po nej sv. omšu.
 • Koordinácia pomoci pre utečencov z Ukrajiny je možná na tel. čísle 0907 903 736 – obecný úrad v Smižanoch, alebo cezSpišskú katolícku charitu, ktorá, vytvorila dotazník.

Farský kostol

 • Všetky deti pozývame na detský spevokol v nedeľu o 8.30 hod.
 •  Májové pobožnosti vo farskom kostole:

  – každý deň po večernej svätej omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti,

  – pre deti v piatky o 16.30 hod. (za dobrého počasia na farskej záhrade)

 • V stredu po večernej sv. omši pozývame lektorov na formačné stretnutie.
 • Od štvrtku sú júnové pobožnosti:
 • – vo farskom kostole každý deň po večernej svätej omši, v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti.

 • V sobotu po rannej sv. omši vo farskom kostole bude prvo-sobotná mariánska pobožnosť.
 • Na budúcu nedeľu výnimočne po sv. omši o 09.00 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • Na kostol obetovali z pohrebu Františka Novotného 140 €. Pán Boh zaplať za všetky milodary.
 • O čistotu farského kostola sa postarajú v sobotu rodičia prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu upratali kostol.

                        Všetkým farníkom a hosťom prajeme veľa lásky, pokoja a radostí                                         z darov Ducha Svätého.

 

 

O H L Á Š K Y

(28.05. 2023)

 

Matej Galdon,  Rím. kat., narodený v Spišská Nová Ves, bývajúci v Smižanoch, syn rodičov Róberta a Zuzany r.  Predovovej  a Miroslava Kaľavská,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca v Harakovciach, dcéra rodičov Miroslava a Lýdie  r. Jurčišinovej.

 

Ján Gibala,  Rím. kat., narodený v Poprade, bývajúci v Poprade, syn rodičov Jána a Viery r.  Liptákovej  a Miriama Bednáriková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Miloša a Renáty  r. Klapákovej.

 

Marek Štec,  Gr. kat., narodený v Krompachoch, bývajúci v Slovinkách, syn rodičov Petra a Jozefíny r.  Ďorkovej  a Gabriela Plutová,  Rím. kat., narodená v Krompachoch, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Erika a Márie  r. Pavľákovej.

 

Marek Bosák,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ, syn rodičov Jána a Viery r.  Jurikovej  a Aneta Ilčinová,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca v Klčove, dcéra rodičov Petra a Anny  r. Farkašovskej.

 

Ivan Dzimko,  Rím. kat., narodený v Levoči, bývajúci v Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ, syn rodičov Vladimíra a Danky r. Sladečkovej  a Viktoria Hrušovská,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca v Hatichovciach, dcéra rodičov Stanislava a Renáty r. Lukačovej.

 

Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.