Farské oznamy

ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK

29.01.2023

ÚMYSLY – SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

29.01.2023    ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK

07.30    za Petra

09.00    za zos. Jozefa a Magdalénu Hegenbartových, Jána a Máriu Dronzekových

10.30    za zos. Emila, Ladislava, Františka a Margitu

15.30    za zos. kňaza Tadeáša Verno /YouTube/

19.00    za zos. Jána, Jozefa, Annu a Zuzanu

30.01.2023     PONDELOK

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30     za zdravie matky a jej rodiny

31.01.2023   UTOROK – Sv. Jána Boska, kňaza – Spomienka

08.00    za zos. Rudolfa a Renátku

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    za zos. manžela /8 výr./, dcéru Annu, rodičov a sestru

01.02.2023    STREDA

08.00     za zos. Štefana, Michala, Máriu, Štefana a Annu

15.30     za zos. Dušana Hlucháňa

18.30     za zos. Justínu

02.02.2023  ŠTVRTOK – OBETOVANIE PÁNA – Sviatok

08.00    o B. požehnanie a zdravie pre Eriku

15.30    za duchovné povolania

18.30    o B. požehnanie a zdravie pre Štefana a Moniku k 30 narodeninám

03.02.2023   PIATOK

08.00    za zos. Ondreja a Helenu Polomských a ich deti

15.30    za zos. Beátu

18.30    za zos. rodičov Jozefa a Júliu Bodurkových

04.02.2023   SOBOTA

08.00    za zos. Jozefa, Veroniku, Jána, Františka a Helenku

15.30    za zos. Miroslava Saxu

18.00    za zos. Cecíliu Živčákovú

05.02.2023    PIATA NEDEĽA CEZ ROK

07.30    za zos. Beátu Gondovú /ned. 60 rokov/

09.00    za zos. starých rodičov

10.30    za zos. Jána Kováča /ned. 60 rokov/

15.30    poďakovanie a prosba o zdravie pre pána primára Mariána Kudláča /YouTube/

19.00    o B. požehnanie a zdravie pre Jozefa Mačáka

ÚMYSLY – FARSKÝ KOSTOL

29.01.2023          ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.00            za zos. mamku Žofiu (30. deň)

09.00          za zos. rodičov Emila a Moniku

10.30          za farníkov

18.00          za zos. svokra Františka Kapustu (1. výr.)

30.01.2023          PONDELOK

07.00          za uzdravenie pre Alžbetu

18.00          za zos. Veroniku Suržínovú (1. výr.) a manžela Jozefa

31.01.2023          UTOROK– spomienka – sv. Jána Bosca, kňaza

07.00            za zos. manžela Jána, rodičov Máriu a Štefana

18.00          za živých a zosnulých členov Rodiny Nepoškvrnenej

01.02.2023          STREDA

07.00            za zos. manžela Jána, svokrovcov Katarínu a Michala Novotných

18.00          za zos. rodičov Štefana, Veroniku Grečkových, švagra Štefana a súrodencov

02.02.2023          ŠTVRTOK – sviatok – Obetovanie Pána

07.00            za zos. Emila, rodičov Žofiu a Jána

18.00          za povolania

03.02.2023          PIATOK

07.00            za zos. rodičov Katarínu, Jozefa Puškárových, sestru Máriu a brata Ľudovíta

18.00          za zos.rodičov Ondreja a Alžbetu Babíkových a svokru Júliu Sedlákovú

04.02.2023          SOBOTA

07.00            za zos. manžela Františka

18.00          za zos.Michala, Vlastu, Michala a všetkých z rodiny Nálepkovej

05.02.2023          PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.00            za zos. manžela Františka Molitorisa (1. výr)

09.00          za zos. svokru Magdalénu

10.30          za farníkov

18.00          za zos. rodičov Petákových, Pollákových a Vladimíra

   OZNAMY

 • Dnes prežívame Nedeľu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po oznamoch si vypočujeme list rektora KU.
 • V pondelky pozývame na pravidelnú poklonu po večernej sv. omši s vešperami o 20 hod.
 • Miništrantov pozývame na stretnutie v stredu o 17 hod.
 • Vo štvrtok máme Sviatok Obetovania Pána. Je to zároveň Deň Zasväteného života. Na každej sv. omši budeme posväcovať hromničné sviece, ktoré si prinesiete.
 • V piatok po sv. omšiach bude požehnanie hrdla pri príležitosti sv. Blažeja.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme vždy pred sv. omšou. Vo štvrtok a v piatok od 15.00 hod. do večernej sv. omše o 18.30. Ku chorým pôjdeme v piatok v dopoludňajších hodinách.
 • Po dohode s vedením televízie LUX budú vysielané pobožnosti v Hodine milosrdenstva recitované. Rozhodli sme sa tak na základe podnetov diváckej verejnosti. Ďakujeme za pochopenie.
 • Nadácia Slovakia Christiana ponúka kalendár 365 dní s Máriou. Objednať si ho môžete na roksmariou.sk alebo tel. č. 02/22200063
 • Ďakujemevšetkým Vám, ktorí prispievate do zvončeka alebo na účet svätyne.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne sestre Alžbete a  3 dobrovoľníkom.Najbližšie upratovanie svätyne majú na starosti  v sobotu od 09.00 hodiny veriaci z ulice Zámočníckej 1 a 2.
 • Kruciáta oslobodenia človeka pozýva na duchovné cvičenia s témou Vnútorné uzdravenie, ktoré sa budú konať od 2. februára do 5. februára v Dome pútnika. Kontakt 0902 322 018 alebo e-mail: ddaja@centrum.sk
 • Každý pondelok, stredu a piatok vysielame v priamom prenose v TV LUX pobožnosť v Hodine milosrdenstva. Na YouTube kanáli svätyne vysielame každú nedeľu v Hodine milosrdenstva o 15 hodine a po nej sv. omšu.
 • Koordinácia pomoci pre utečencov z Ukrajiny je možná na tel. čísle 0907 903 736 – obecný úrad v Smižanoch, alebo cezSpišskú katolícku charitu, ktorá, vytvorila dotazník.

Farský kostol

 • V pondelok o 18. 45 hod. po večernej sv. omši bude stretnutie miništrantov.
 • Spovedáme pol hodiny pred sv. omšou a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod.
 • V sobotu po rannej sv. omši  bude prvo-sobotná mariánska pobožnosť.
 • Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • O čistotu  kostola sa postaráv sobotu ruža č. 14 p. Anny Babikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.
 • Všetky deti pozývame na detský zbor každú nedeľu o 08.30 hod. do farského kostola.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme veľa Božieho požehnania.

O H L Á Š K Y

(29.01. 2023)

  Richard Kern,  Rím. kat., narodený v Spišská Nová Ves, bývajúci v Smižanoch, syn rodičov Jozefa a Dany r.  Oravcovej  a Františka Jenčová,  Rím. kat., narodená v Prešove, bývajúca Víťaz, dcéra rodičov Jozefa a Kataríny  r. Iskrovej.

 

Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.