Farské oznamy

V. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

15.05.2022

ÚMYSLY – SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

15.05.2022     V. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07.30 –  za zos. otca Juraja        

09.00 – za zos. Gertrúdu

10.30 –  o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Jána

15.30 –  za chorých

19.00 –  za zos. Evu a zos. z rodiny Šubovej a Frankovičovej

16.05.2022      PONDELOK – Sv. Jána Nepomuckého – Spomienka

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    o B. požehnanie a zdravie pre Jozefa a Lenku s rodinou

17.05.2022   UTOROK

08.00    za zos. Jána Martinka

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30     o B. požehnanie a zdravie pre manžela Miloša

18.05.2022    STREDA

08.00     o B. požehanie a zdravie pre Jozefa Janečka a jeho rodinu

15.30     za zos. Augustína Hrica

18.30     o B. požehnanie a zdravie pre Michala

19.05.2022     ŠTVRTOK  

08.00    za zos. rodičov a svokrovcov

15.30    o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Ondkovú

18.30     za zos. rodičov Jozefa a Agnesu, brata Jozefa Gbúrových

20.05.2022   PIATOK

08.00    za zos. rodičov: Ladislava a Máriu, Štefana a Magdalénu, Janka Hozu, Janka Miku a Janka Drozdu

15.30    o B. požehnanie a zdravie pre Máriu

18.30    za zos. rodičov Jozefa a Reginu

21.05.2022   SOBOTA

08.00    o obrátenie sa k sviatostným milostiam pre Dominika

15.30     za zos. Petra

18.00     za zos. mamku Jozefínu Javorovú, zos. manžela Františka a syna Františka (LUMEN)

22.05.2022     VI. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07.30 –  o B. požehnanie a zdravie pre Žofiu /80 rokov života/        

09.00 – o B. požehnanie a zdravie pre Františka / 60 rokov života/

10.30 –  za zos. starých rodičov Jozefa a Máriu

15.30 –  poďakovanie za 25 rokov manželstva Mariána  a Andrey

19.00 –  za zos. rodičov Bodurkových

ÚMYSLY – FARSKÝ KOSTOL

15.05.2022          PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07.00          zazos. manž. Ladislava a jeho rodičov Balejových

09.00          za zos. starých rodičov Žofiu, Kolomana, rodičov Moniku a Emila

10.30          za farníkov

14.30          za zos. manžela Štefana, jeho rodičov Žofiu a Štefana

18.00          za zdravie, pokoj a Božie požehnanie pre rodiny: Kokyovú, Pechovú a Klemparovú

16.05.2022          PONDELOK – spomienka – Sv. Jána Nepomuckého

07.00          za zos. manželku Máriu, syna Radovana a brata Jána

18.00          za zos. Tibora

17.05.2022          UTOROK

07.00            za zos. rodičov Ondreja, Alžbetu Babikových, Júliu Sedlákovú a duše v očistci

18.00          za zos. Oľgu Mikolajovú

18.05.2022          STREDA

07.00            za zdravie a Božie požehnanie

18.00          za zos. starých rodičov, rodičov Žofiu, Jána (nedožitých 100r.), sestru Máriu, Švagra Jozefa a vnuka Jakuba

19.05.2022          ŠTVRTOK

07.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

18.00          za zos. rodičov Jozefa a Annu Lukačovských

20.05.2022          PIATOK

07.00          za zos. Mateja Langa (30. deň)

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Annu z príležitosti 55. rokov manželstva a za deti s rodinami

21.05.2022          SOBOTA

07.00          za zos. rodičov Máriu a JánaHorčárových, uja Michala a starých rodičov Hanzeliových

18.00          za zos. manžela Stanislava Grečka (1. výr.)

22.05.2022          ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07.00          zazos. Štefana Vočka (30. výr.)

09.00          za zos. rodičov Štefana, Ľudmilu, sestry, brata a švagra

10.30          za farníkov

14.30          za zos. manžela ŠtefanaDžubaka a syna Miroslava

18.00          za zos. Jána, Annu a Jána

OZNAMY

 • Na kňazský seminár ste obetovali 2563,54,-€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 • Pozývame na poklonu a vešpery o 20.00 hod. v pondelok po večernej sv. omši.
 • Miništrantov pozývame na stretnutie v utorok po večernej sv. omši.
 • V mesiaci máj, mesiac zasvätený Panne Márii, preto od dnes budú májové pobožnosti:
  • vo farskom kostole:
 • – každý deň po večernej svätej omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti,

  – pre deti v piatky o 16.30 hod. (za dobrého počasia na farskej záhrade),

  • vo svätyni sú spojené s pobožnosťou o 15.00 hod.
 • Dnes bude o 15.30 hod. sv. omša na úmysly chorých.
 • Siedma a zároveň záverečná prednáška Diecéznej školy viery, ktorá je venovaná Svätému písmu sa uskutoční vo štvrtok v malom kostole v SNV. Sv. omša začne o 16.30hod. po nej bude prednáška a diskusia. Je to posledný zo štyroch ročníkov, ktoré inicioval ešte blahej pamäti spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka s cieľom pozdvihnúť aj týmto spôsobom náboženský život v diecéze. Všetkých srdečne pozývame.
 • Denis Čuchran, syn Daniely Čuchranovej, bývajúci v Spišskej Novej Vsi, ktorý pochádza z našej farnosti, bude dňa 17 júna 202215.00 hod. v Spišskej Kapitule vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. Zároveň menovaného odporúčame do vašich modlitieb.
 • Na túto slávnosť organizujeme z našej farnosti autobus. Rezervovať miesto do autobusu si môžete do nedele 12. júna v sakristii.
 • Bohuznámy na svätyňu obetoval 30,-€. Ďakujeme za všetky milodary poslané na účet svätyne alebo dané do pokladničiek.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne sestre Alžbete a 8 dobrovoľníkom. Na budúcu sobotu od 9.00 hod. budú mať na starosti upratovanie veriaci z ulice Tkáčskej 11, 12 a 13.
 • V máji pozývame snúbencov na predmanželské poučenia, ktoré sa konajú každú sobotu o 08.00 hod. na farskom úrade.
 • Od 27. do 29. mája sa v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí uskutoční 9. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022.
 • Viac informácií o podujatiach nájdete na nástenkách a na webstránkach.
 • Koordinácia pomoci pre utečencov z Ukrajiny je možná na tel. čísle 0907 903 736 – obecný úrad v Smižanoch, alebo cezSpišskú katolícku charitu, ktorá, vytvorila dotazník.
 • Milí mladí, v utorok 22.2.2022 je na webstránke: narodnestretnutiemladeze.sk spustené prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže T22 a prvých 222 prihlásených bude mať zvýhodnenú cenu – 22,- €. Srdečne vás pozývame, využite túto možnosť. Všetky ďalšie informácie nájdete na uvedenej webstránke.

Farský kostol

 • V pondelok je spomienka sv. Jána Nepomuckého. Preto večerná sv. omša, ak dovolí počasie, bude vonku, pri kaplnke sv. Jána pred farou.
 • Spolu s veriacimi z Michaloviec organizujeme púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. až 23. júla. Cena je 245 €. Zapisovať sa môžete na farskom úrade do konca mája.
 • Na kostol darovali: z krstu Olívie Pavlikovej 100€, zo svadby Petra a Tatiany Kuzárovych 100€ a bohuznáma osoba 10€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • O čistotu farského kostola sa postará v soboturuža č. 24 -p. Dariny Farkašovskej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme veľa Božieho požehnania počas prežívania oktávy Zmŕtvychvstania Pána.

 

 

Ohlášky

 

Branislav Gurčík,  Rím. kat., narodený v Levoči, bývajúci v Spišskom Podhradí, syn rodičov Mareka a Svetlany r. Janičkovej a Petra Cisková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi – sídl., Západ, dcéra rodičov Petra a Terézie  r. Michlíkovej.

 

Jakub Kovalčík,  Rím. kat., narodený v Kežmarku, bývajúci v Ľubici, syn rodičov Miroslava a Daniely r. Soskovej a Marika Patakyová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi – sídl., Západ, dcéra rodičov Jaroslava a Márie  r. Rybárovej.

 

Ján Kapusta,  Rím. kat., narodený v Levoči, bývajúci v Markušovciach, syn rodičov Jozefa a Lýdie r. Polkablovej a Barbora Šišková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Vladimíra a Aleny  r. Gubanovej.

 

Michal Hricko,  narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi , syn rodičov Jozefa a Viery r. Novotnej a Juliána Matejková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi, dcéra rodičov Petra a Anny  r. Dzimkovej.

 

Dominik Tudoš,  Rím. kat., narodený v Michalovciach, bývajúci v Michalovciach, syn rodičov Jozefa a Gabriely r. Harmanovej a Denisa Hodáková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Ľubomíra a Aleny  r. Zekuciovej.

 

Juan Carlos ROMERO AGUILERA, Rím. kat., narodený Palma De Mallorca , bývajúci Palma De Mallorca  , syn rodičov Juan ROMERO SEGURA a Victoria AGUILERA CANO a Katarína Kršáková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Karola a Evy  r. Čujovej.

 

František Čonka,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch, syn rodičov Františka a Milady r. Kokyovej a Radomíra Veselá,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Radomíra a Renáty  r. Čonkovej.

 

 Lukáš Válka,  Rím. kat., narodený v Žiline, bývajúci v Rajeckých Tepliciach, syn rodičov Ladislava a Renáty r. Pialovej a Viktória Svetkovská,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Petra a Anny  r. Slivkovej.

 

Ján Lipták,  Rím. kat., narodený Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch, syn rodičov Ľudovíta  a Jany r. Bdžochovej a Veronika Barabásová,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach, dcéra rodičov zos. Petra a Márie Olejníkovej   r. Hanzelyovej.

 

Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.

 

Drahí bratia a sestry,

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale vzhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit strpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.