Farské oznamy

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA CEZ ROK

02.10.2022

ÚMYSLY – SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

02.10.2022     SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ – Odpustová slávnosť

07.30    o pokoj v rodine 

09.00    za zos. Helenu

10.30    poďakovanie za dar nového života, s prosbou o B. požehnanie pre Rasťa a Katku 

15.30    o ZBP pre Valentína a Darinu Pavlíkových a ich deti  (YouTube)

19.00    za zos. Evu

03.10.2022      PONDELOK

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30     za zos. Máriu Kubičárovú, Janku Frankovičovú a Annu Buňovú

04.10.2022   UTOROK – Sv. Františka Assiského – Spomienka

08.00    poďakovanie za dokončenie diela

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    o B. požehnanie a zdravie pre Mariána Slimáka

05.10.2022    STREDA – Sv. Faustíny Kowalskej – Spomienka

08.00     za zos. Jozefa a Katarínu

15.30     za zdravie pre otca Eduarda

18.30     o B. požehnanie a zdravie pre Miroslava /70r./  a Emíliu

06.10.2022 ŠTVRTOK

08.00    o B. požehnanie a zdravie pre rodičov

15.30    za duchovné povolania

18.30    za zos. Emíliu Novotnú a sestru

07.10.2022   PIATOK – Ružencovej Panny Márie – Spomienka

08.00    zo zos. Andreja a Annu

15.30    za zos. sestru Katarínu a syna Jozefa

18.30    za zos. rodičov Jána a Annu

08.10.2022     SOBOTA

08.00    za zos. svokrovcov

15.30    za zos. Jána Kolacika /1. výr./

18.00    poďakovanie za 40 rokov manželstva Pavla a Marty

09.10.2022     DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA CEZ ROK

07.30    o úctu k Duchu Svätému

09.00    za zos. rodičov Jána, Máriu a brata Jána Goldbergerových

10.30    za zos. Mariána Bartoša / ned. 70 r./

15.30    za zos. manžela Michala  a syna Martina (YouTube)

19.00    za zos. starých rodičov a otca Hudáčkových

ÚMYSLY – FARSKÝ KOSTOL

02.10.2022          DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA CEZ ROK          

07.00            za zos.Emila, rodičov Máriu, Jozefa a ich deti

09.00          za zos. Štefana, Júliu a ich rodičov

10.30          za farníkov

18.00          za zos. Justínu, Pavla, Jána a Darinu

03.10.2022          PONDELOK

07.00          za zos. otca Františka Bartoša, starých rodičov Helenu, Edvarda a Máriu

18.00          za zos.Antona Petreka(30. deň)

04.10.2022          UTOROK – spomienka – Sv.Františka Assiského

07.00            za zos. rodičov Alžbetu a Jána, brata Jána a sestru Máriu Jasečkových

18.00          za zos. manžela Františka Slivku (5. výr.) a ZBP pre Annu

05.10.2022          STREDA

07.00            za zos. rodičov Jána a Irenu

18.00          za zos. sestru Katarínu (1. výr.)

06.10.2022          ŠTVRTOK

07.00          za zos. Ľudmilu Jeremiášovú

18.00          za povolania

07.10.2022          PIATOK – spomienka – Ružencovej Panny Márie

07.00          za zos. rodičov Helenu, Jána, Františka a Jolanu, brata a švagrov

18.00          za zos. Antona Strelu (1. výr.)

08.10.2022          SOBOTA

07.00          za zos. Moniku

18.00          za zos. manžela Alojza (1. výr.)

09.10.2022          DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA CEZ ROK             

07.00            za ZBP pre rodinu a za zos. manžela Vladimíra

09.00          za zos. Justínu, Juraja, Jána Bobko

10.30          za farníkov

18.00          za zos. manžela Vladislava a dcéru Veroniku

OZNAMY

 • Pozývame na pondelkové poklony po večernej sv. omši a vešpery o 20.00 hod.
 • Miništrantov pozývame na pravidelné stretnutia každý utorok po večernej sv. omši. Prosím aj rodičov a starých rodičov, aby podporili svojich synov a vnukov k tejto službe.
 • V štvrtok o 15.30 bude sv. omša za duchovné povolania a po nej poklona tento úmysel. Pozývame k modlitbám.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme vždy pri sv. omšiach a v štvrtok a piatok od 15.00 hod. do večernej sv. omše.
 • Pozývame k modlitbe sv. Ruženca vo všedných dňoch po večernej sv. omši a v piatok deti o 18 hod.
 • V sobotu od 11.00 do 12.00 hod. budeme zapisovať sv. omše na NOVEMBER.
 • Oznamujeme členom SSV, že kalendár „Pútnik svätovojtešský 2023“ a podielovú knihu si môžu vyzdvihnúť u p. Vierky Bartošovej na ul. Tatranskej. Poplatok je 8 €.
 • V hlavnom vchode svätyne si môžete zakúpiť stolový Kalendár milosrdenstva na rok 2023. Cena je 4,- €.
 • Pred nemocnicou v Sp. N. Vsi bude od 28 septembra do 6 novembra bude prebiehať modlitbová kampaň 40 dní za život. Ide o záchranu nenarodených.
 • 21-23.10. sa pod vedením p. Artura Cierlickiego SAC budú konať duchovné cvičenia pre zranených spontánnym potratom.
 • Pallotínsky sekretariát pre misijné záležitosti organizuje pomoc pre Afriku. Môžeme podporiť vrty studní v Burkina Faso.
 • Informácie o akciách si môžete pozrieť na nástenke, internete alebo na letákoch.
 • Na svätyňu obetovali: mladomanželia Balloví 50€, z krstu Františka Murgača 50€. Ďakujeme im aj všetkým, ktorí prispievajú na účet svätyne.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne pánovi kostolníkovi Milanovi a 3 dobrovoľníkom. Najbližšie upratovanie svätyne v sobotu o 9.00 hod. majú na starosti veriaci z ulice Kolárskej 1, 3 a 5.
 • Každý pondelok, stredu a piatok vysielame v priamom prenose v TV LUX pobožnosť v Hodine milosrdenstva. Na YouTube kanáli svätyne vysielame každú nedeľu v Hodine milosrdenstva o 15 hodine a po nej sv. omšu.
 • Koordinácia pomoci pre utečencov z Ukrajiny je možná na tel. čísle 0907 903 736 – obecný úrad v Smižanoch, alebo cezSpišskú katolícku charitu, ktorá, vytvorila dotazník.

Farský kostol

 • Dnes po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšou a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.
 • V pondelok o 17.00 hod. bude stretnutie kandidátov na miništrantov a miništrantov o 19.00 hod. Srdečne vás pozývame.
 • Ružencové pobožnosti sú každý deň po večernej svätej omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožností. Prosíme, aby ste sa spoločný ruženec pred sv. omšami nemodlili. Výnimkou budú utorky, v ktoré sa ruženec budeme modliť v rámci Večeradla pred sv. omšou. Modlitbu ruženca vedú:

pondelok – členovia živého ruženca (ruže č.: 3 a 4),

utorok     – členovia Rodiny Nepoškvrnenej v rámci Večeradla,

streda                  – členovia živého ruženca (ruže č.: 5 a 6),

štvrtok     – rodičia, katechéti a učitelia,

piatok      – mládež a miništranti,

sobota     – lektori,

nedeľa    – členovia živého ruženca (ruže č.: 7 a 8).

Deti pozývame každý deň na ruženec spolu s dospelými a v piatok o 16.00 hod. Pre deti je pripravená aktivita.

 • O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č.21 – pána Martina Bartoša.Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.
 • O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č.20 – p. Boženy Hrdinovej.Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme veľa Božieho požehnania.