Farské oznamy

II. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

17.01.2021

ÚMYSLY – SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

17.01.2021          DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ /YouTube/

10.30         

1) za zos. Darinu, Štefana a Katarínu, Jozefa a Matildu

2) o. B. požehnanie a zdravie pre Annu, Cyrila, Slávku a Barborku    

15.30         

1) za zos. Julianu Bodurkovú

2) za chorých (slúžená súkromne presne v tom istom čase)

18.01.2021          PONDELOK /YouTube/

15.20         

1) na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov  

2) za zos. manžela Mirolava a jeho rodičov: Ľudovíta a Helenu   

19.01.2021          UTOROK  /YouTube/

15.20         

1) na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov  

2) za zos. Jána a Jozefínu              

20.01.2021          STREDA /YouTube/

15.20         

1) za zos. otca Jozefa Pacanovského

2) za zos. Máriu

21.01 .2021          ŠTVRTOK – Sv. Agnesy, panny a mučenice – Spomienka /YouTube/

15.20                 

1) za zdravie pre Petra Vokála

2) o B. požehnanie a zdravie pre Timoteja a babku Agnesu

22.01.2021          PIATOK – Sv. Vincenta Pallottiho – odpustová slávnosť /YouTube/

15.20         

1) za zos. Tomáša Macka / 10 výr./

2) za zos. mamku Máriu

23.01.2021          SOBOTA /YouTube/

15.20         

1) za zos. Jozefa Lorinca

2) za zos. Justínu Šefčíkovú

24.01.2021          TRETIA NEDEĽA CEZROČNÁ – BOŽIEHO SLOVA  /YouTube/

10.30          za zos. rodičov Jozefa a Lujzu, zosnulých synov: Jozefa a Ľubomíra

15.30          o B. požehnanie a zdravie pre Júliu           

Farský kostol

17.01.2021         DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBI

1                 za zos. z rodiny Novotnej a Čikovskej

2                 za zdravie a Božie požehnanie pre Martu, Helenu, Máriu, Žofiu a ich rodiny

3                za farníkov

4                za zos. syna Mariana a sestru Máriu Hrušovsku

18.01.2021         PONDELOK

1                 za zos. otca Štefana Melegu a Imricha

2                 za zos. Katarínu Pavlíkovú (30. deň)

19.01.2021         UTOROK

1                 za zos Anastáziu, Máriu, Ľubicu, Máriu a Elenu

2                 za zos. syna Petra

20.01.2021         STREDA

1                 za zos. Michala, syna Pavla, rodičov a Františka

2                 za zdravie a Božie požehnanie pre Stelku a za zos. rodičov Máriu, Štefana, Máriu a Jána

21.01.2021                  ŠTVRTOK – spomienka – Sv. Agnesy, panny a mučenice

1                za zos. Helenu (nedožitých 80. r.) Ladislava, Jozefa, Františka, Vladimíra

2                 za zos. mamku Margitu Grečkovu (1. výr.)

22.01.2021         PIATOK – spomienka – Sv. Vincenta Pallottího, kňaza

1                 za zos. mamku Gizelu Grečkovú (nedožitých 80. r.)

2                 za dobrodincov, členov ZKA a zverené nám úmysly

23.01.2021         SOBOTA

1                 za zos. rodičov Helenu, Jána, Jolanu, Františka, brata a švagrov

2                 za zos. Máriu, Annu, Helenu a Danielu

24.01.2021         TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBI

1                za zos. Štefana, Máriu, manžela Bartolomeja a surodencov

2                 za zos. Michala Potoka

3                za zos. Annu Kraľovu

4                 za zos. Annu Strelovu (nedožitých 70. r.)

 

  • V piatok 22.01.21 máme spomienku na zakladateľa pallotínov sv. Vincenta Pallottího, pozývame v tento deň k spoločnej modlitbe, aby sme si skrze jeho orodovanie vyprosili u Boha potrebné milosti.
  • Tento deň slúžia Pallotíni šesťdesiat spoločných sv. omši na úmysel dobrodincov, členov ZKA a Vami zverené úmysly. Z dôvodu obmedzení stačí, keď svoje úmysly predstavíte Bohu na tento deň a my ich zahrnieme do spoločnej omši.
  • Úmysly sv. omší a ostatné záležitosti prosíme podľa možností vybavovať najskôr telefonicky a tak sa dohodneme či je potrebná osobná prítomnosť.
  • Ponúkame Vám liturgiu domácej cirkvi na 2. nedeľu v Cezročnom období a na nedeľu v Cezročnom období, ktorú slávime ako Nedeľu Božieho Slova (24. január 2021). Prežime túto nedeľu s Bibliou v rodinnom kruhu.
  • Vo štvrtok 21.01.21 sa malo konať štvrté stretnutie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: O Ježišovi Kristovi, druhá časť.Samozrejme, v dôsledku aktuálne platných opatrení sa osobné stretnutia s veriacimi neuskutočnia, preto prednášku s prezentáciou ponúkame na farských webových stránkach. Autorom prednášky je Mons. prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD
  • Prijaté úmysly sv. omší slúžime podľa rozpisu súkromne v kaplnke alebo podľa možnosti odvysielame na YouTube v daný deň.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

  • Na YouTube kanáli svätyne: www.centrummilosrdenstva.sk/priame-prenosy/ vysielame vo všedných dňoch vždy o 15 hod. V nedele a sviatky o 10.30 hod. sv. omše s príhovormi pre deti a o 15.00 hod. pobožnosť v Hodine milosrdenstva so sv. omšou. Sv. omša za chorých bude slúžená v súkromí paralelne s omšou o 15.30.
  • Na svätyňu obetovali: 100 €, na účet dvaja 20 € a 60 €. Pán Boh zaplať.

Farský kostol

  • Na kostol obetovali z pohrebov: Justíny Ružbackej 100,-€, Ireny Havašovej 150,-€, bohuznámi: 250,-€, na účet 2 x 50,-€. Pán Boh zaplať za milodary. .

Všetkým farníkom a hosťom prajeme Božie požehnanie, veľa sily a trpezlivost do ďalších dní.