Farské oznamy

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

02.08.2020


ÚMYSLY – SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

02.08.2020 OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

09.00         o B. požehnanie a zdravie pre Norberta a Miroslavu Bratových pri   príležitosti 20 výr. sobáša

10.30          o Božie požehnanie a zdravie pre dcéru Veroniku a jej rodinu

a za celú rodinu 

15.30          za zos. rodičov: Michala a Máriu a zos. z rodiny

19.00          za zos. Stanislava Kačenka / 1 výr. smrti/


03.08.2020          PONDELOK

15.30         na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30         za zos. manžela Alexandra /nedožitých 60 rokov/


04.08.2020          UTOROK – Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza – Spomienka

08.00         za zos rodičov: Štefana a Máriu, zos. manžela Jána

15.30         na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30         za zos. Štefana Salanciho


05.08.2020          STREDA

08.00         za zosnulých: Štefana, Jána a Jána, Jozefa a Jozefa

15.30         za zos. otca Vladimíra, Annu a Ladislava Valigurových

18.30         za zos. brata Juraja


06.08.2020          ŠTVRTOK – PREMENENIE PÁNA – Sviatok

08.00         poďakovanie za vypočuté prosby Jána, Kvety, Erika a Matúša

15.30         za zos. Máriu Jakubcovú /1. výr./

18.30         za zos. sestru Libušu a vnuka Luciána


07.08.20              PIATOK

08.00         o B. požehnanie a zdravie pre Kristínu

15.30         za zos. manžela a synov

18.30         poďakovanie za 45 rokov spoločného života


08.08.2020          SOBOTA

08.00         o B. požehnanie a zdravie Annu a Ondreja

15.30          za zos. Jozefa a Annu

18.00          poďakovanie za 5 rokov spoločného života Lukáša a Lenky


09.08.2020          DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

09.00          o B. požehnanie a zdravie pre Alenku

10.30          za zos. Jozefa a Valériu

15.30          za zos. Vendelína a Annu

19.00          za zos. rodičov Ivakových a Bdžochových

Úmysly – farský kostol v Smižanoch

02.08.20                  OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

  7.00          za zos. Emila a zos. rodičov Teréziu a Františka

  9.00          za zos Oľgu Petríkovú

10.30          za farníkov

18.00          za zos Karola Kubičara


03.07.20               PONDELOK 18. týždňa v Cezročnom období

  7.00          AID

18.00          za zos Alžbetu Vernarinu (2. výr)


04.07.20              UTOROK – Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza – Spomienka

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra a dcéru Moniku

18.00          za zos. manžela Jána Lovas (nedožite 70 rokov)


05.07.20              STREDA 18. týždňa v Cezročnom období

  7.00          za zos. rodičov Annu, Michala, krstných rodičov a ich deti

18.00          AID


06.08.2020          ŠTVRTOK – PREMENENIE PÁNA – Sviatok

  7.00          za zos. manžela Jána a dcéru Annu

18.00          za povolania


07.07.20              PIATOK 18. týždňa v Cezročnom období

  7.00          za zos. Margitu (nedožite 80 rokov)

18.00          za zos. rodičov Annu a Štefana Matašovských


08.08.20              SOBOTA – Sv. Dominika, kňaza – Spomienka

  7.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Helenu a ich deti s rodinami

18.00          za zos. Magdalénu


09.08.20                  DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  7.00          AID

  9.00          za zos rodičov Jozefa a Máriu Laclav

10.30          za farníkov

18.00          za zos Jozefa Nálepku a rodičov Máriu a Štefana Šubových

Farské oznamy

 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšou a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.
 • Dnes po sv. omši o 10.30hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • Biskupský úrad pripomína: „odporúčaný spôsob podávania sv. prijímania je do rúk a len vo výnimočných prípadoch do úst, nie naopak; tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prijať do rúk, majú prísť až na záver radu, nie medzi ostatnými.“
 • Aj naďalej pri vstupe dezinfikujeme ruky a nosíme rúška. Kňaz musí mať rúško len počas rozdávania svätého prijímania.
 • Do konca augusta úradne záležitosti na farskom úrade prosíme vybavovať v týždni po ranných a večerných sv. omšiach.
 • Dňa 8 augusta 2020 (sobota) si v Zákamennom pripomenieme Pamätný deň výročia smrti Božieho sluhu Jána Vojtaššaka.
 • V sobotu od 11.00 hod. budeme zapisovať sv. omše na september.
 • Na kostol obetovali z krstu Lenky Lukačovskej: 50 €. Pán Boh zaplať za milodar.
 • Na budúcu nedeľu pozývame všetkých členov ružencových spoločenstiev na výmenu kartičiek a zároveň na stretnutie všetkých horliteliek po popoludňajšej pobožnosti.

V SBM:  

 • V pondelok pozývame na večernú adoráciu Najsvätejšej Sviatosti o 20.00 hod a na recitované vešpery.
 • Z príležitosti prvého piatku spovedáme vo štvrtok a piatok od 15:00 hod. do večernej svätej omše.
 • Z krstu Elišky Rusňákovej obetovali na Svätyňu 100 €, bohuznámi: 40 € a 50 €.
 • V sobotu o 9.00 hod. majú na starosti upratovanie Svätyne veriaci z ul. Hrnčiarska 1 a 2.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Svätyňu.

Vo farskom kostole:

 • O čistotu farského kostola sa v sobotu postará ruža č. 26 – p. Márie Hrušovskej,
  r. Ondrová.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí upratovali kostol a pomáhajú s dezinfekciou po svätých omšiach.

etkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.

O H L Á Š K Y

(02.08. 2020)

Patrik Chovanec, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Vlachoch,   syn rodičov  Petra a Daniely r. Solčániovej a Radmila Marcinová,  Rím. kat., narodená v Poprade, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Antona a Jany r. Kolarčíkovej.

Matej Macejko, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch,   syn rodičov  Petra a Ivety r. Melegovej a Simona Mederyová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Arnutovciach, dcéra rodičov Vincenta a Dany r. Kleinovej.

Martin Zimnikoval, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Novoveskej Hute,   syn rodičov  Františka a Renáty r. Farkašovej Barbora Balážová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Jozefa a Magdalény r. Bartošovej.

Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.