Farské oznamy

Farské oznamy

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

(17.03.2019)

 

 • Dnes bude o 14.00 hod. vo svätyni pravidelné stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej a o 15.30 hod. sv. omša za chorých.
 • Dnes o 15.00 hod. bude výnimočne vysielaná Hodina milosrdenstva do Rádia LUMEN, preto Krížová cesta vo svätyni nebude. Na budúcu nedeľu však pozývame do svätyne na Krížovú cestu odsúdených, ktorú napísal väzeň odsúdený na doživotie. Brožúrku s jej textom budete môcť získať za 1€. Výťažok bude venovaný rodinám v núdzi v rámci Občianskeho združenia Maják Nádeje – Košice.
 • Pozývame do Centra Božieho milosrdenstva na duchovné cvičenia:

– 19.-22.03.19 zvlášť pre seniorov s pátrom Andrejom Pierwolom. Prihlásiť sa môžete v sakristii svätyne ešte dnes.

– 28.-31.03.19 „Milujúca náruč“ vedie p. Artur Cierlicki. Tieto duchovné cvičenia spojené s modlitbou uzdravenia a oslobodenia po potrate sú určené  pre všetky osoby zranené potratom – pre matky, otcov, príbuzných, lekárov, zdravotnícky personál či iné dotknuté osoby. Bližšie informácie a kontakt na prihlásenie sú na plagáte.

 • V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc od 20.00 do 23.00 hod.
 • Šiesta prednáška Diecéznej školy viery sa uskutoční vo štvrtok v malom kostole v SNV. Sv. omša začne o 16.30. po nej bude prednáška a diskusia. Všetkých srdečne pozývame.
 • Na charitu ste obetovali 1642,89 €. Pán Boh zaplať za obety.
 • Františkáni pozývajú na stretnutie s mučeníkmi v Dlhých Strážoch. Viac informácii na plagáte.
 • V Poprade vznikla gynekologicko-pôrodnícka ambulancia  Terezka, n.o. v Poprade, ktorej zakladateľmi sú Spišské biskupstvo a Fórum života, o.z. Ambulancia má zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientkam v súlade s princípmi bioetiky Katolíckej Cirkvi. Patrónkou ambulancie je sv. Terézia s Lisieux. Činnosť tejto „prolife“ ambulancie môžete podporiť aj vy zaregistrovaním sa a podpísaním dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a to aj v prípade, že momentálne konkrétne gynekologické vyšetrenie nepotrebujete. Prosím vás o túto konkrétnu formu pomoci pre fungovanie ambulancie. S úctou MUDr. Alena Polomská. Kontaktné údaje: Terezka, n.o., Alžbetina ul. 372/5, Poprad, 05801, tel.č. 0919 033 497, terezkanopp@gmail.com
 • Pod chórom pri hlavnom vchode sú označené pokladnice, do ktorých môžete prispieť na kvety do Božieho hrobu vo svätyni. Taktiež sú tam ručne zhotovené ružence, ktoré vytvorili chudobní. Môžete si vziať za dobrovoľnú obetu.

 

Farský kostol

 • Pobožnosti krížovej cesty sú pre deti v piatky o 16.00 hod. Pripravená je aktivita.

       Okrem toho krížové cesty sú:

 • v nedeľu na Kalvárii v rámci popoludňajšej pobožnosti o 14.30 hod.,
 • v utorok o 16.30 hod. na rómskej kolónii,
 • vo štvrtok po večernej sv. omši – pripravujú ju rodiny,
 • v piatok po večernej sv. omši – pripravuje ju mládež.
 • Detský spevokol na budúcu nedeľu a ani stretnutie pre deti v sobotu nebudú.
 • Na kostol obetovali z pohrebu Adely Novotnej 170 €, Márie Brosmanovej 100 € a bohuznámi 50 € a 25 €. Pán Boh zaplať za milodary.
 • O čistotu farského kostola sa v sobotu postará ruža č. 13. – p. Anny Hlavčákovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

 

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Pobožnosti krížovej cesty sú pre deti v piatky o 16.10 hod. Pripravená je aktivita.

Okrem toho sú krížové cesty:

 • v piatky po večernej sv. omši.

Každú nedeľu pozývame na krížovú cestu o 14.30 hod. na smižiansku Kalváriu.

 • Na svätyňu obetovali bohuznámi 400 € a 60 €. Pán Boh zaplať.
 • Ďakujeme za upratanie svätyne trom dobrovoľníkom. V tomto týždni majú od 9.00 hod. na starosti upratovanie veriaci z Kováčskej 1 a 2.

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.