Farské oznamy

KVETNÁ NEDEĽA

(14.04.2019)

 • Minulú nedeľu ste prispeli pre farnosť Umaň na Ukrajine čiastkou 3115 €. Pán Boh zaplať.
 • Dnes od 14.00 hod. do 16.45 hod. bude vo Svätyni Božieho milosrdenstva veľkonočná spoveď.
 • Vyspovedať sa bude dať v Spišskej Novej Vsi vo farskom kostole v utorok od 18.00 do 20.00. hod.
 • Dnes kvôli spovedi sv. omše vo farskom kostole o 15.00 hod. a  vo svätyni o 15.30hod. nebudú.
 • Dnes je zbierka po sv. omši na našu smižianskú farskú charitu.
 • Dnes o 14.30 hod. pozývame na krížovú cestu na našu Kalváriu.
 • V utorok od 9.00 hod. pôjdeme ku chorým.
 • V stredu po večernej svätej omši vo farskom kostole bude krížová cesta po námestí. Všetkých srdečne pozývame.
 • Poriadok obradov počas Veľkonočného trojdnia nájdete na nástenke a v Emanueli.
 • Piatok, deň Pánovho umučenia a smrti, je dňom záväzného pokánia v celej Cirkvi; vtedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachovávame prísny pôst, môžeme jesť 3 krát a v tom raz do sýta.
 • Od Veľkého piatku sa začíname modliť novénu pred Sviatkom Božieho milosrdenstva.
 • Ak ste sa aj Vy zapojili do akcie „Pôstna krabička pre Afriku“ a súhlasíte s návrhom, aby sa poslali tieto peniaze jednou čiastkou, prineste behom tohto týždňa túto pôstnu krabičku do sakristie alebo na Farský úrad.
 • Zbierky zrátame a uhradíme na príslušný bankový účet jednou čiastkou.
 • V nedeľu 28. apríla sa bude vo Svätyni Božieho milosrdenstva konať odpustová slávnosť pri príležitosti Sviatku Božieho milosrdenstva. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať J.E. Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku. Viac informácií nájdete na nástenke.
 • Organizuje sa púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove – Łagiewnikoch. Je to 15. rozhlasová púť rádia Lúmen a uskutoční sa 4. mája. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii najneskôr do 28. apríla. Poplatok je 10€ pre dospelých a 7€ pre mládež a deti. Pri zápise je potrebné uhradiť zálohu 5€.
 • Pripájame sa do púti do Medjugorja, ktorú organizujú spolubratia z Michaloviec. Uskutoční sa to od 12. do 20. júla. Počet miest je obmedzený. Pri zápise na farskom úrade je potrebné uhradiť zálohu 70 €.
 • Informujeme vás, žeTV LUX bude vysielať počas Veľkonočného trojdnia dokumentárny film o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi s názvom „VOJTAŠŠÁK“. Vo Veľký piatok 19.4.2019 o 20.05, v Bielu sobotu 20.4.2019 o 16.00 a vo Veľkonočnú nedeľu 21.4.2019 o 15.45.

Farský kostol

 • Detský spevokol bude vo Veľkonočnú nedeľu a vo Veľkonočný pondelok o 8.30 hod.
 • V stredu po večernej sv. omši sa uskutoční stretnutie lektorov.
 • Na kostol obetovali z pohrebu Tomáša Dzureja100€. Pán Boh zaplať.
 • Svätenie jedál bude v sobotu po Veľkonočnej vigílii a v nedeľu po svätej omši o 7.00 hod.
 • O čistotu farského kostola sa vo štvrtok od 9.00 hod.postará ruža č. 18 – p. Kataríny Babikovej a pozývame do pomoci aj mládež. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Ďakujeme za upratanie svätyne.V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne vo štvrtok o 9.00 hod. všetkých veriacich bez presného určenia.
 • Na Svätyňu obetovali z pohrebu Tomáša Dzureja 100 €, z krstov Bruna Cpina 50€ a Nely Magdalény Markovičovej 30 €. Pán Boh zaplať.
 • Svätenie jedál bude v sobotu po Veľkonočnej vigílii a v nedeľu o 8.00 hod.
 • Na budúcu nedeľu bude Hodina milosrdenstva v spojení s Rádiom LUMEN.
 • Pod chórom pri hlavnom vchode sú označené pokladnice, do ktorých môžete prispieť na kvety do Božieho hrobu vo svätyni.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.