Farské oznamy

SEDEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

25.07.2021

ÚMYSLY – SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

25.07.2021    SEDEMNÁSTA NEDEĽA  V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30      poďakovanie a prosba o B. požehnanie pre celú rodinu a za zos. z rodiny Gadovej, Tripšanskej a Bartošovej

09.00      za zos. Michala, Darinu a Jána

10.30      za zos. manžela Mariána

15.30      o B. požehnanie a zdriavie pre Danielu

19.00      za zos. Jozefa Šepeľu

26.07.2021      PONDELOK – Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie – Spomienka

15.30      na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30      za zos. sestru Magdalénu /ned. 70 rokov/

27.07.2021    UTOROK – Sv. Gorazda a spoločníkov – Spomienka

08.00     za zos. Anny s rodiny

15.30     na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30     za zos. Moniku Liptákovú

28.07.2021    STREDA

08.00     na úmysel

15.30     o B. požehnanie a zdravie pre Miloša a Janku

18.30     za zos. Petra

29.07.2021    ŠTVRTOK – Sv. Marty – Spomienka

08.00     poďakovanie za prácu, pomoc a ochranu pre Jána

15.30     za zos. Mateja a Annu, Miroslava a Helenu

18.00     za zos. Martu Muchovú /3. výr./ /LUMEN/

30.07.2021   PIATOK – Bl. Zdenky Schelingovej  – panny a mučenice – Spomienka

08.00     na úmysel

15.30     o B. požehnanie a zdravie pre syna

18.30    za zos. Annu /ned. 63 rokov/

31.07.2021    SOBOTA – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza – Spomienka

08.00     na úmysel Petra

15.30     za zos. svokrovcov

18.00    za zos. Annu Filipovú

01.08.2021    OSEMNÁSTA NEDEĽA  V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.30      na úmysel

09.00      o B. požehnanie a zdravie pre rodinu

10.30      za zos. otca Juraja

15.30      o B. Stanislava Kačenka /2 výr./

19.00      o B. požehnanie a zdravie pre Františka s rodinou

Farský kostol v Smižanoch

25.07.2021         SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.00         za zos. rodičov Annu a Jozefa, Kamila a Ondreja

09.00         za zos. Ladislava, Helenu a súrodencov

10.30         za farníkov

18.00         za zos. Annu Mangerovu (30. deň)

26.07.2021         PONDELOK– Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie – Spomienka

07.00         za zos. Štefana a Justínu Babikovych

18.00         za zos. Annu s rodiny Košiarovej

27.07.2021         UTOROK – Sv. Gorazda a spoločníkov – Spomienka

07.00         za zos. Annu

18.00         za živých i zosnulých  členov Rodiny Nepoškvrnenej

28.07.2021         STREDA

07.00         za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu a obrátenie manžela

18.00         za zos. Annu Karchňakovu

29.07.2021         ŠTVRTOK– Sv. Marty – Spomienka

07.00         za zos. dcéru Silviu

18.00         za zos. Pátra Jána

30.07.2021         PIATOK – Bl. Zdenky Schelingovej  – panny a mučenice – Spomienka

07.00         Manžela Jána Valoviča(18. výr.), rodičov a svokrovcov

18.00         za zos. rodičov Štefana a Helenu Bdžochovych (10. výr.)

31.07.2021         SOBOTA – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza – Spomienka

07.00         Za živých a mŕtvych členov s rodiny Kataríny

18.00         na úmysel

01.08.2021 OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07.00         za zdravie a Božie požehnanie pre Janku

09.00         za zdravie a Božie pomoc pre Jozefa a zos. rodičov Cyrila a Máriu ned.80. r.

10.30         za farníkov

18.00         za zos. Jozefa Šubu (30. deň)

 • V júli vysielame zo svätyne v priamom prenose do Rádia LUMEN všetky štvrtkové večerné sv. omše, ktoré budú začínať o 18.00 hod.
 • Informujeme Vás o tradičnej púti k sv. Anne v Kluknave, ktorá sa v tomto roku uskutoční v dňoch: – 26.7.2021. Podrobnosti sú na plagátoch. 
 • Arcibratstvo sv. Filomény pozýva na púť do Spišského Podhradia. Podrobnosti sú na plagáte.
 • Do konca augusta prosíme vybavovať úradné záležitosti na farskom úrade v týždni po ranných a večerných sv. omšiach.
 • Vo farskom kostole spovedáme počas prázdnin pol hodiny len pred sv. omšami.
 • Dňa júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcim v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš povzbudzuje Boží ľud našej diecézy, aby podľa svojich možností aj skromným milodarom prispeli na obnovu zničených domov. Zbierka prebieha prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. Prispieť možno na číslo účtu: IBAN: SK29 0900 0000 0051 5236 3225; variabilný symbol: 804101.Viac info na caritas.sk.
 • Pápežská nadácia ACN Slovensko vyzýva k pomoci prenasledovaným kresťanom. Pozývame vás zapojiť sa od 9.7. – 26.8.2021 do modlitbovej kampane „7 týždňov za prenasledovaných kresťanov.“ Možnosti zapojenia sa, všetky informácie a kontakt na organizátora nájdete na web stránke 7tyzdnovzaprenasledovanychkrestanov.webnode.sk
 • Ostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.)
 • V kostole môžeme od pondelka sadať šachovito, 50% miest na sedenie, je povinná dezinfekcia, odstupy a používanie rúška.
 • Na našich web stránkach: https://darujkozu.amazi.sk, môžete nájsť informácie, ako sa zapojiť do športovej štafety, ktorá sa bude konať na budúci víkend. Jej cieľom je podporiť chudobných v Afrike.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • Ďakujeme za upratanie svätyne. V najbližšiu sobotu majú na starosti upratovanie kostola veriaci z ulice Kamenárskej: 3 a 4.
 • Na svätyňu obetovali: na účet jeden bohuznámy: 30,-€. Pán Boh zaplať.

Farský kostol

 • O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č. 2 – p. Terézia Bučáková. Ďakujeme všetkým, ktorý upratali kostol, a tým ktorí pomáhajú s dezinfekciou po svätých omšiach.

O H L Á Š K Y

(25.07. 2021)

 Michal Čmeľ,  Rím. kat., narodený v Levoči, bývajúci v Harichovciach,   syn rodičov Jozefa a Moniky r. Moňokovej a Katarína Slebodníková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Víta a Kataríny  r. Bdžochovej.

Marek Soľák,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ,   syn rodičov Miloša a Ivety r. Bartošovej a Katarína Holotňáková,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca – Lúčka, dcéra rodičov Viktora a Alžbety  r. Tatarkovej.

 Patrik Macala,  Gr. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci – Poráč,   syn rodičov Petra a Jany r. Gurovej  a Romana Tkáčová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Miroslava a Zuzany  r. Augustiňákovej.

 Lukáš Koky,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch,   syn rodičov Dušana  a Mileny r. Šarišskej a Ivana Lipovská,  Rím. kat., narodená v Košiciach, bývajúca v Hrabušiciach, dcéra rodičov Milana a Ivany r. Muvlavičovej.

 Ján Pecha,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Smižanoch,   syn rodičov Jána a Milady r. Veselej a Denisa Gabčová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach, dcéra rodičov Radoslava a Boženy  r. Gabčovej.

 Šimon Rerko,  Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ,   syn rodičov Vladimíra a Anny r. Rychtarčíkovej  a Simona  Maceľuchová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi, dcéra rodičov Ľubomíra a Márie  r. Kravecovej.

    Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.

 

ÚPLNÉ ODPUSTKY

                Apoštolská penitenciária vydala dňa 13. mája t.r. dekrét, ktorým sa udeľujú úplné odpustky pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov:

 • Seniori môžu získať odpustky, ak sa zúčastnia na niektorej svätej omši slávenej pri príležitosti tohto Svetového dňa

 • Vzhľadom na pretrvávajúcu núdzovú situáciu v zdravotníctve a berúc do úvahy skutočnosť, že niektorí seniori nie sú schopní zo zdravotných dôvodov osobne sa zúčastniť na svätej omši, odpustky sa rozširujú aj na tých, ktorí sa pripoja k sláveniu prostredníctvom televízneho, či rozhlasového prenosu, alebo aj cez internet.

 • Odpustky sa udeľujú okrem toho všetkým tým, ktorí vykonajú skutok milosrdenstva a v tento Svetový deň navštívia starého človeka žijúceho osamote.

 • Na miestach, kde je kvôli zabráneniu šírenia nákazy osobná návšteva vyslovene zakázaná verejnými autoritami, je možné získať odpustky aj prostredníctvom virtuálneho stretnutia.

 

Všetkým farníkom a hosťom prajeme Božie požehnanie počas tohto týždňa.