Pápež vyzval kresťanov na konkrétne gesto milosrdenstva k migrantom

6 sep 2015
admincm

Vatikán 6. septembra (RV) V túto nedeľu po poludňajšom stretnutí s veriacimi na modlitbe Anjel Pána Svätý Otec František vyslovil silnú konkrétnu výzvu na všetky farnosti, rehoľné komunity, kláštory a pútnické miesta po celej Európe, aby prijali jednu rodinu utečencov. Odvolal sa na tragédiu migrantov utekajúcich pred smrťou a na výzvu evanjelia, aby sme boli ‚blížnymi‘. Prinášame plné znenie apelu pápeža Františka:

„Drahí bratia a sestry,

Božie milosrdenstvo možno poznať prostredníctvom našich skutkov, ako nám to dosvedčil život blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty, ktorej výročie smrti sme si včera pripomenuli. Tvárou v tvár tragédii desať tisícov utečencov, ktorí utekajú pred smrťou vojnou a hladom, a sú na ceste k nádeji života, nás evanjelium vyzýva, žiada, aby sme boli ‚blížnymi‘ tým najmenším a opusteným.

Aby sme im dali skutočnú nádej, nielen jednoducho povedali: ‚Odvahu, trpezlivosť…!‘ Kresťanská nádej je bojovná, s húževnatosťou tých, ktorí idú za istým cieľom. Preto v tomto čase pred blížiacim sa Jubileom milosrdenstva apelujem na farnosti, rehoľné komunity, kláštory a pútnické sanktuáriá po celej Európe, aby prejavili konkrétnosť evanjelia a prijali jednu rodinu utečencov.

Konkrétne gesto v rámci prípravy na Svätý rok milosrdenstva. Každá farnosť, každá rehoľná komunita, každý kláštor, každé pútnické miesto v Európe nech prijme jednu rodinu, počnúc mojou Rímskou diecézou.

Obraciam sa na mojich bratov biskupov v Európe, pravých pastierov, aby vo svojich diecézach podporili tento môj apel, pripomínajúc, že milosrdenstvo je druhé meno lásky: «Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili» (Mt 25,40). Aj dve farnosti vo Vatikáne v týchto dňoch prijmú dve rodiny utečencov.“


Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS https://www.tkkbs.sk/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=20150906003

Zanechať komentár

You must be logged in to post a comment.