Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci

27 nov 2022
admincm

Drahí bratia a sestry,
ponúkame vám Liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci pre naše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať Advent 2022. Tieto texty pripravil farár a dekan v Kežmarku vpd. František Trstenský, ktorému aj touto cestou vyjadrujeme veľké poďakovanie.
Túto pomôcku vám vrelo odporúčame.

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci:
PDF