Pravidlá pri bohoslužbách vo Svätyni

6 mája 2020
admincm

My, duchovní otcovia farnosti pri Svätyni Božieho milosrdenstva k usmerneniam KBS dodávame tieto usmernenia.

 • od dnešného večera budeme slúžiť sväté omše vo Svätyni vo všedné dni o 18.30 hod., s obmedzeným počtom ľudí, no určite sa nás tam zmestí aspoň 100 osôb
 • naďalej budeme vysielať pobožnosť a svätú omšu o 15.00 hod. na našom YouTube kanáli Svätyne; v túto hodinu sa nestretávame vo Svätyni, keďže v nej ešte pretrvávajú revitalizačné práce
 • v soboty budú vo Svätyni sväté omše o 15.30 hod. a o 18.00 hod. s nedeľnou platnosťou; prosíme teda tých veriacich, ktorí prídu na svätú omšu v sobotu, aby v nedeľu nechali možnosť vojsť do Svätyne ďalším
 • v nedele budú omše ako to bývalo zvykom, teda: o 9.00 hod., 10.30 hod. – s príhovorom pre deti, o 15.30 hod. a o 19.00 hod.
 • sv. omše o 10.30 hod. a 15.30 hod. budú vysielané v priamom prenose na YouTube kanáli Svätyne
 • dodatočne budeme v nedeľu sláviť svätú omšu o hodine 7.30 hod. výlučne pre seniorov nad 65 rokov; samozrejme, že seniori môžu prísť na svätú omšu aj v inom čase, táto dodatočná svätá omša je naplánovaná len a len pre nich a bude organizovaná iba na obdobie počas obmedzení karanténou
 • pri vstupe do kostola budú každému dezinfikované ruky alebo môžete použiť vlastné rukavice
 • do Svätyne vchádzame iba hlavným vchodom
 • miesta v kostole Vám bude určovať poriadková služba; tieto miesta prosíme neopúšťajte počas celej liturgie s výnimkou pristúpenia k svätému prijímaniu, ku ktorému budeme pristupovať v 2 metrových odstupoch
 • sväté prijímanie dostávame na dlaň ľavej ruky a pravou rukou vkladáme do úst pred kňazom a až tak odchádza na svoje miesto
 • do kostola budeme vchádzať 15 minút pred začatím svätej omše
 • spovedať budeme pol hodiny pred svätou omšou v bočnom vchode (určenom pre matky s deťmi) a aj vonku pri kostole od ulice Duklianskej

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.