Slávnosť sviatku Božieho milosrdenstva

21 mar 2018
Vladimir Peklansky

plagát Božie milosrdenstvo 2018