X. svetové stretnutie rodín – 5. téma

9 mája 2022
admincm
Drahí farníci,
v rámci príprav na svetové a diecézne stretnutie rodín vám ponúkame piaty námet na nedeľný príhovor s témou „Otcovia a matky“.
Tento námet si môžete stiahnuť TU