X. svetové stretnutie rodín – 7. téma

18 júna 2022
admincm
Drahí veriaci,
v rámci príprav na svetové a diecézne stretnutie rodín vám ponúkame posledný námet na nedeľný príhovor s témou Môžem. Ďakujem. Prepáč.
Keďže na budúcu nedeľu, 26.6. vyvrcholí svetové stretnutie rodín v Ríme, na ktoré my v diecéze budeme nadväzovať počas Levočskej púte, ponúkame vám tento námet takto v predstihu. Môžete ho použiť či už túto najbližšiu nedeľu, alebo v nastávajúce dve nedele, podľa uváženia.
Rád by som sa týmto poďakoval všetkým vám, ktorí ste námety využívali vo farnostiach, ako aj za mnohé pozitívne spätné väzby, ktoré ste nám dali. 
Taktiež chcem vyjadriť vďaku  spolubratovi Milanovi Holíkovi, za podnetné myšlienky a veľkú pomoc pri spracovaní jednotlivých tém. 
Nech je to všetko na Božiu slávu!  
 
S pozdravom a prianím požehnaných dní
ThLic. Róbert Neupauer
 
Prílohy: